Visa allastudier.se som: Mobil

Social Policy in Europe

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
15 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Lund
Sista ansökan: 2020-01-14

Social Policy in Europe

På denna kurs fördjupar du dig i hur beslutsfattande går till inom olika områden inom välfärd och socialpolitik på europeisk, nationell och lokal nivå.

Kursens innehåll
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill få vetenskapliga verktyg och en ökad förmåga att utforska och förklara utformningen av socialpolitik och dess koppling till praktiskt socialt arbete och social service. Kursen ges på engelska och är en fristående kurs i huvudområdet socialt arbete. Den ingår som valbar kurs inom socionomprogrammet och kan också ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen består av två huvudsakliga delar: en med fokus på teori och en med fokus på pågående förändringar i samtidens välfärdssamhällen.

På kursen får du studera teman som:

  • arbetsmarknad
  • fattigdom och utanförskap
  • migration och hemlöshet
  • hållbar välfärd och miljösocialpolitik

Kursen syftar till att ge dig analytiska verktyg som förbättrar din förmåga att utforska och förklara socialpolitiska modeller. Du kommer att diskutera interventioner ur både ett bottom up och top down perspektiv. Det läggs särskild tonvikt vid teoretiska diskussioner om socialpolitikens olika sätt att hantera social förändring på olika nivåer (europeisk, nationell och lokal).

Din undervisning på kursen består av föreläsningar, seminarier, workshops och individuella arbeten. På kursen får du även träffa internationella studenter från hela världen som bidrar till en intressant och inspirerande studiemiljö. Kursen ges på första delen av höstterminen.

Efter kursen
Kursen ger dig ökad kunskap om de skiftande processer som finns inom socialpolitiken. Målet är att du efter kursen ska kunna kritiskt analysera och reflektera över olika teorier inom socialpolitik och dessutom använda dem i både ett europeiskt och yrkesmässigt sammanhang som till exempel forskare, politiker och socialarbetare.

www.soch.lu.se/soan36

Förkunskaper

Bachelor's degree (180 credits) in Social Work, or equivalent.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet