Visa allastudier.se som: Mobil

Socialantropologi: Grundkurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Lund

Socialantropologi: Grundkurs

Världen vi lever i präglas allt mer av mångfald, kulturella möten och skiftande identiteter. Människor, ideologier och tänkesätt rör sig allt snabbare över världen, ger upphov till nya gemenskaper och till nya utanförskap. För att hantera samtidens utmaningar krävs nytänkande. Socialantropologins verktyg gör detta möjligt.

Vad är socialantropologi?

Antropologer utforskar hur människor tänker och inrättar sina liv utifrån sina egna kulturella och sociala förutsättningar och, omvänt, hur samhällsstrukturer och kulturella normer får människor att tänka och handla som de gör. Fokus kan exempelvis ligga på:

  • politiska strukturer
  • migration
  • social exkludering
  • etnicitet
  • släktskap
  • genus
  • sexualitet

Oavsett om vi tittar på isolerade bergsbyar i främmande länder, lokala gemenskaper här hemma eller transnationella organisationer så söker vi ett inifrånperspektiv, som lyfter fram det sociala livets mest centrala aspekter maktstrukturer, moraliska värderingar, trosföreställningar, identitetsskapande. Vi arbetar oftast med långvariga fältarbeten där vi lever tillsammans med de människor vi studerat. Deltagande observation innebär också personligt engagemang i de människor vi möter och även en ökad förståelse av vårt eget samhälle.

Under utbildningen

Grundkursens första del introducerar vanliga antropologiska teman som globalisering, politik, ekonomi, religion, etnicitet och släktskap. Nästa delkurs ägnas åt social och personlig identitet. Vi diskuterar dels hur olika förståelser av vi-och-dem påverkar social gemenskap och utanförskap, dels olika kulturella synsätt på människan som individ, hennes psyke och känslor. En annan delkurs tar upp antropologiska perspektiv på samtida internationell migration. Vi belyser bland annat migranters sociala kontakter över hela världen och hur staters migrationslagstiftning påverkar migranters liv. En fjärde delkurs går igenom socialantropologins historiska utveckling och dess grundläggande teoribildningar. (Kurserna kan ges i olika ordning olika terminer.)

Genomgående diskuteras ämnets metodologiska inriktning på deltagande observation och långvarigt fältarbete. I ett antal övningar får du också prova på att samla in och presentera eget empiriskt material. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Examinering kan innefatta obligatoriska seminarier men utgörs i huvudsak av hemtentor, vilket ger dig bättre träning i skriftlig redovisning, analys och diskussion än vanliga skriftliga prov.

Socialantropologi i arbetslivet

Socialantropologi ger viktiga kompetenser för utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, ideella organisationer, reklambransch och näringsliv. Med antropologi i din examen kan du arbeta med bistånd och internationella frågor;  integration, mångfald och jämställdhet; medier, information och utbildning; organisation, arbetsliv och konsumtion; kultur-, musei- och utställningsverksamhet. Antropologi kombineras med fördel med andra samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi, mänskliga rättigheter, freds- och konfliktvetenskap eller migrationsstudier, och även med främmande språk.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Socialantropologi: Grundkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön