Visa allastudier.se som: Mobil

Utvidgad juridisk introduktionskurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2021 - Distans

Utvidgad juridisk introduktionskurs

Om kursen

Den här kursen riktar sig till dig som vill läsa juridik,men som saknar tillräckliga betyg för att komma in på juristprogrammet ellerbara läsa en fördjupad introduktionskurs i juridik. Alla behöriga sökandekommer att antas eftersom kursen har platsgaranti. Kursen håller ett högt tempomed många föreläsningar, uppgifter och mycket litteratur. Du kan studera näroch var du vill och behöver bara vara på plats i Lund eller Stockholm för attskriva det avslutande provet. Till din hjälp finns ett antal coacher, som dukan ringa eller mejla till när du har frågor om kursen. De 20 bästa studenternapå kursen kommer att erbjudas plats på juristprogrammet. Kursen omfattar 15högskolepoäng, d.v.s. tio veckors heltidsstudier.

Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper inom deflesta juridiska områden som du kan komma i kontakt med som privatperson. Detkan vara allt från vad som gäller om du blir uppsagd från jobbet till vad somkrävs för att du ska få lämna tillbaka en mobiltelefon som inte fungerar. Dulär dig de olika ämnesområdena genom att lyssna på videoinspeladeföreläsningar, läsa kursböckerna och lösa praktiska juridiska problem. Dinalösningar skickar du in till coacherna, som bedömer och kommenterar dina svar. Du kan när som helst under kursens gång ställa frågor till lärarna genom vårt diskussionsforum. Vår målsättning är att besvara alla frågor inom 24 timmar.

Under kursen kommer det att finnas möjlighet att hälsa påhos oss på Juridiska fakulteten i Lund. Du kommer bland annat att få delta iföreläsningar, se våra lokaler och träffa studenter som läser påjuristprogrammet. Besöken i Lund är självklart helt frivilliga.

Under vårterminen ges kursen på halvfart och underhöstterminen ges den på helfart. Kursens två första veckor är på heltid oavsettom kursen i övrigt är på hel- eller halvtid. Dessa två veckor innehåller ettintroduktionsblock med intensivstudier i avtalsrätt som avslutas med ettnätbaserat prov under kursens tredje vecka. Ett ordinarie prov och fyra omprovkommer att erbjudas. Du måste klara detta prov med godkäntresultat för att få fortsätta på kursen.

 

Kursens innehåll

 • Rättsteknik
 • Rättshistoria
 • Konstitutionell rätt
 • Avtalsrätt
 • Köprätt
 • Fordringsrätt
 • Konsumenträtt
 • Fastighetsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Associationsrätt
 • Familjerätt
 • Successionsrätt
 • Straffrätt
 • Processsrätt

 

För vart och ett av ämnesområdena finns ett antal multimediaföreläsningarsom du kan se på via Internet när det passar dig och i varje modul finnssjälvrättande prov med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ettsnabbt kunskapstest.

Kursen innehåller dessutom tillämpningsuppgifter. Dessaicke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriversvar på frågorna och skickar in dessa till lärarna på kursen. Uppgifternarättas och kommenteras individuellt. Tillämpningsuppgifterna är till för attunderlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärtdig.

I kursen ingår även obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter omfattandetotalt 7 högskolepoäng.

 

Examination

Det inledande provet ger 1 högskolepoäng. I kurseningår dessutom 6 obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter som totaltger 7 högskolepoäng. Dessa ska utföras självständigt inom angiven tid ochsvaren rättas och kommenteras individuellt. Inlämningsuppgifterna är en del avexaminationen på kursen som avslutas med ett skriftligt prov i Lund ellerStockholm. Provet ger 7 högskolepoäng.

 

Antagning till juristprogrammet

Cirka 20 platser på juristprogrammet erbjuds efter varjekurs till studenter som fått högsta betyg (AB) på kursens ordinarie, avslutandeskriftliga prov. Detta är endast en sammanfattning av antagningsreglerna.De fullständiga reglerna finns på kursens hemsida, www.jur.lu.se/ujik.

 

Övriga upplysningar

Då de ämnesområden som ingår i kursen behandlas merutförligt på juristprogrammet, kan kursen inte tillgodoräknas som en del avjuristprogrammet.

För ytterligare information om kursens innehåll ochutformning kontakta lärarna på kursen på tel: 046 - 222 11 26 eller via e-post ujik@jur.lu.se.

 

Följ oss på Facebook!

På facebook.com/UJIKen kan du ställa frågor och se filmerom hur det är att plugga ujik. Välkommen dit!

Mer om utbildningen hittar du på http://www.jur.lu.se/ujik

 

OBS! Juridiska fakulteten erbjuder även kursen Juridiskintroduktionskurs. För mer information om den kursen besök följande länk: http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-JURF11

www.jur.lu.se/ujik

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Utvidgad juridisk introduktionskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: