Visa allastudier.se som: Mobil

Ditt livs resa börjar på Mälardalens högskola - en av de bästa i landet

Mälardalens högskola är en startstation för dig som vill vidare. Vi är en av de bästa i landet på att ge utbildning som leder till jobb. Cirka 80 procent av våra studenter får jobb inom ett år efter examen. Inte så dumt för din framtida karriär, eller hur? 

Lätt att trivas under resans gång

En stor högskola, men ändå nära till allt. Som student är det lätt att trivas på Mälardalens högskola. När du väljer MDH, får du inte bara en utbildning av hög kvalitet, du får också närheten alla pratar om. Närhet till dina lärare. Närhet till arbetsgivare och näringsliv. Och tack vare centrala campus i Västerås och Eskilstuna: närhet till kultur, nöjen, idrott och affärer.

Toppbetyg av näringslivet

Visste du att vi får toppbetyg i Svenskt Näringslivs granskning av högskolors samverkan med näringslivet? Tack vare detta får du som student tillgång till många viktiga nätverk och kontakter under studietiden.

Brett utbud och bostadsgaranti

Inom vilket område vill du plugga? Vi har ett brett utbud av utbildningar inom teknik, vård, ekonomi och lärarutbildningar. Dessutom har vi bostadsgaranti för studenter som flyttar hit. Eller så kan du välja att pendla till oss. Från Stockholm tar det bara en timme med tåg. Var börjar din resa?

Visa alla utbildningar med Mälardalens högskola

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Hälsofrämjande ledarskap Klassrum Eskilstuna
Psykologi 1-30 Klassrum Flera orter (2)
Psykologi 31-60, med inriktning mot hälsa Klassrum Västerås
Socialpsykologi Distans Distans
Sociologi
Socialt arbete - Internationellt och transnationellt socialt arbete Klassrum Eskilstuna
Socialt arbete - Social omsorg i socialt arbete Klassrum Eskilstuna
Socionomprogrammet Klassrum Eskilstuna
Bygg / Anläggning
Elektriker
Elektronik grundkurs Klassrum Västerås
Signalbehandling Klassrum Västerås
Data / IT
Artificiell intelligens Klassrum Västerås
Artificiell intelligens 1 Klassrum Eskilstuna
Artificiell intelligens 2 Klassrum Eskilstuna
Databaser Klassrum Västerås
Datakommunikation Klassrum Västerås
Datakommunikation för inbyggda system 1 Klassrum Västerås
Datakommunikation i nätverk II, distanskurs Distans Distans
Datastrukturer och algoritmer, fortsättningskurs Klassrum Västerås
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion med C Klassrum Västerås
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion med Python Klassrum Eskilstuna
Datorgrafikens grunder Klassrum Västerås
Information - kunskap - vetenskap - etik Klassrum Västerås
Kompilatorteori Klassrum Västerås
Operativsystem Klassrum Västerås
Parallella system Klassrum Västerås
Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete Klassrum Västerås
Sakernas internet - datakommunikation och säkerhet Klassrum Eskilstuna
Smarta digitala plattformar: molntjänster, säkerhet och Big data Klassrum Eskilstuna
Säkerhet i datornätverk, distanskurs Distans Distans
Säkerhet i datornätverk, fortsättningskurs Klassrum Västerås
CAD
CAD fördjupning Klassrum Eskilstuna
CAD fördjupning, distanskurs Distans Distans
Nätverk
Industriella system Klassrum Eskilstuna
Programmering
Funktionell programmering med F# Klassrum Västerås
Objektorienterad programmering Klassrum Västerås
Programmering Klassrum Västerås
Programmering av mobila applikationer Klassrum Västerås
Programmering för interaktiva gränssnitt Klassrum Eskilstuna
UX-design
Universell design för interaktion Klassrum Eskilstuna
Ekonomi
Företagsekonomi
Digital tjänsteutveckling Klassrum Eskilstuna
Digitalisering av verksamheter Klassrum Eskilstuna
E-handel och digitalisering Klassrum Västerås
Ekonomistyrning Klassrum Västerås
Företagets internationaliseringsprocess Klassrum Västerås
Internationell HRM Klassrum Västerås
Internationell projektledning Klassrum Västerås
Management i multinationella företag Klassrum Västerås
Management och arbetsliv Klassrum Västerås
Marknader och affärsrelationer Klassrum Västerås
Marknadsstrategi i praktiken Klassrum Västerås
Nordiska perspektiv på marknadsföring och management Klassrum Västerås
Service Management Klassrum Västerås
Strategi och styrning av digital verksamhet Klassrum Eskilstuna
Nationalekonomi
Finansteori Klassrum Västerås
Globalisering och internationell handel Klassrum Västerås
Internationell handelsteori Klassrum Västerås
Labour Economics Klassrum Västerås
Makroekonomi 1 Klassrum Eskilstuna
Makroekonomi 2 Klassrum Eskilstuna
Makroekonomisk teori Klassrum Västerås
Mikroekonomi 1 Klassrum Eskilstuna
Mikroekonomi 2 Klassrum Eskilstuna
Tillämpad mikroekonomi Klassrum Västerås
Redovisning / Bokföring
Externredovisning Klassrum Västerås
Estetiska utbildningar
Musik
Huvudinstrument fortsättningskurs 1 Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 1 för sångare Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 2 Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 2 för sångare Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 3 Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 4 Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 5 Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 6 Klassrum Västerås
Kammarmusik VI Klassrum Västerås
Kammarmusik VI för sångare Klassrum Västerås
Orkester 1 Klassrum Västerås
Romantikens orkestermusik 1 Klassrum Västerås
Romantikens orkestermusik 2 Klassrum Västerås
Humaniora
Litteraturvetenskap
Det otäcka - skräck och litteratur Distans Distans
Litteraturvetenskap 2 Klassrum Eskilstuna
Juridik
Internationell affärsjuridik Klassrum Västerås
Kredit- och obeståndsrätt Klassrum Eskilstuna
Kommunikation / Media
Digitala system Klassrum Eskilstuna
Multimodal informationsdesign Klassrum Eskilstuna
Skrivande i ett medieperspektiv Klassrum Eskilstuna
Stilar och genrer inom informativt skrivande Klassrum Eskilstuna
Tillgänglig kommunikation Distans Distans
Grafisk design
Grafisk form - grundkurs Klassrum Eskilstuna
Kommunikation
Att informera med text Distans Distans
Kommunikation i arbetslivet Klassrum Västerås
Kommunikation i organisationer Klassrum Eskilstuna
Planerad kommunikation Klassrum Eskilstuna
Medieproduktion
Teknikillustration Klassrum Eskilstuna
Vetenskapsillustration Klassrum Eskilstuna
Retorik
Retorik Klassrum Eskilstuna
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Projektledning Klassrum, Distans Flera orter (3)
Naturvetenskap
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Västerås
Fysik
Dynamik, Krafter och Rörelse Klassrum Eskilstuna
Ellära Klassrum Västerås
Mekanik I Klassrum Västerås
Mekanik II Klassrum Västerås
Strukturmekanik 2 Klassrum Flera orter (2)
Värme- och vågrörelselära, grundkurs Klassrum Västerås
Geovetenskap
Geoteknik och geologi Klassrum Flera orter (2)
Matematik
Datoralgebra med tillämpningar Klassrum Västerås
Differentialekvationer, grundkurs Klassrum Västerås
Finita elementmetoden Klassrum Västerås
Geometri Distans Distans
Introduktion till reell och komplex analys Klassrum Västerås
Matematik för grundlärare F-3, del 1 Klassrum Eskilstuna
Matematik grundkurs Distans Distans
Matematisk logik med datainriktning Klassrum Västerås
Operationsanalys Klassrum Västerås
Portföljteori I Klassrum Västerås
Sannolikhetslära Klassrum Västerås
Simulering Klassrum Västerås
Statistisk inferensteori Klassrum Västerås
Samhällsvetenskap
Statistik
Statistik Klassrum Västerås
Statsvetenskap
Demokrati, makt och medborgarskap Klassrum Västerås
Internationell politik Klassrum Västerås
Kandidatuppsats i statsvetenskap Klassrum Västerås
Makt och medborgarskap Klassrum Västerås
Miljö och politik Klassrum Västerås
Offentlig politik och förvaltning Klassrum Västerås
Politik som rationellt handlande Distans Distans
Statsvetenskaplig metod I Klassrum Västerås
Statsvetenskaplig metod II Klassrum Västerås
Svensk och jämförande politik Klassrum Västerås
Utvärdering Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språk
Didaktik, utbildningsväsende och förskola: förutsättningar för förskollärares uppdrag Distans Distans
Språk i Norden Klassrum Eskilstuna
Engelska
Akademisk engelska för självständiga arbeten Klassrum Västerås
Engelska 1: kommunikation Klassrum Västerås
Engelska 1: språkvetenskap 1 Klassrum Eskilstuna
Engelska 2 Språk i arbetslivet Distans Distans
Engelska 2 Språk i sammanhang Klassrum Västerås
Engelska 2, Språkvetenskap 2 Klassrum Västerås
Engelska 2: Litteratur 2 Klassrum Västerås
Engelska 3: Självständigt arbete på kandidatnivå Klassrum Eskilstuna
Engelska i ett kontrastivt perspektiv Distans Distans
Svenska
Interkulturell kommunikation Klassrum Västerås
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (GLM01) Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (GLM01) Distans Distans
Litteratur och flerspråkighet Klassrum Eskilstuna
Skriftlig kommunikation i teori och praktik Klassrum Västerås
Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet Klassrum Eskilstuna
Språkutvecklingsanalys Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska för grundlärare F-3, introduktion Klassrum Eskilstuna
Uppsats i svenska som andraspråk Klassrum Eskilstuna
Teknik
Ansvarsfull forskning och innovation (RRI) Klassrum Eskilstuna
Informationshantering och källkritik Klassrum Eskilstuna
Innovation- och förändringsledning Klassrum Eskilstuna
Innovationsledning i praktiken Distans Distans
Mätning av innovation Klassrum Eskilstuna
Omvärldsanalys för innovation Klassrum Eskilstuna
Processer för värdeskapande Klassrum Eskilstuna
Teknik i organisationer och samhälle Distans Distans
Tillämpad entreprenörskap och projektledning Klassrum Eskilstuna
Byggnadsteknik
Byggnadsfysik Klassrum Flera orter (2)
Byggnadsteknik 2 Klassrum Flera orter (2)
Strukturmekanik 1 Klassrum Flera orter (2)
Vetenskaplig metod 1 Klassrum Flera orter (2)
Elektroteknik
Elektroniksystem Klassrum Västerås
Robust elektronik för tillförlitliga system Klassrum Västerås
Industri och produktion
Ansvarsfull innovation Klassrum Eskilstuna
Industri 4.0 - Introduktion Distans Distans
Innovationsteknik i en industriell kontext Klassrum Eskilstuna
Tjänsteinnovation Klassrum Eskilstuna
Tjänstelogik Klassrum Eskilstuna
Medicinsk teknik
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, EKG i praktiken Distans Distans
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, flöden och volymer Distans Distans
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, optiska metoder Distans Distans
Miljö och energiteknik
Byggnaders energisystem Klassrum Västerås
Elektriska maskiner Klassrum Västerås
Elektriska transmissionssystem Klassrum Västerås
Elkraftteknik Klassrum Västerås
Elkunskap - grundkurs Klassrum Västerås
Energi och klimat Distans Distans
Energi och naturresurser Distans Distans
Fjärrvärmeteknik Klassrum Västerås
Industriell förbränning och bränslen Klassrum Västerås
Kyl- och värmepumpteknik Klassrum Västerås
Miljöteknik för ingenjörer Klassrum Västerås
Självständigt arbete i energiteknik inom industriell ekonomi Klassrum Eskilstuna
Solceller och solfångare Klassrum Västerås
Tillämpad termodynamik Klassrum Västerås
Uppvärmningsteknik Klassrum Västerås
Vind- och vattenkraft Klassrum Västerås
Värme- och kraftteknik 1 Klassrum Västerås
Värme- och kraftteknik 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Värmeöverföring Klassrum Västerås
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Klassrum Eskilstuna
Introduktion till ämnesdidaktik i förskolan Distans Distans
Senare del av program Klassrum Västerås
Pedagogik
Lärare och handledning Klassrum Flera orter (4)
Specialpedagog
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/svårigheter Distans Distans
Pedagogisk utredning Distans Distans
Ämneslärare
Förskollärarprogrammet Klassrum, Distans Flera orter (3)
Vård / Omsorg
Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Klassrum Eskilstuna
Folkhälsovetenskap
Fysisk aktivitet och hälsa Distans Distans
Global hälsa och hållbar utveckling Klassrum Västerås
Hållbart arbetsliv, ledarskap och hälsa Klassrum Västerås
Fysioterapeut
Fysioterapi: Examensarbete Klassrum Västerås
Fysioterapi: PM inför examensarbete Klassrum Västerås
Medicin
Demens och psykisk ohälsa hos äldre Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Evidensbaserad praktik Klassrum Västerås
Examensarbete i socialt arbete Klassrum Eskilstuna
Kvalitativa forskningsmetoder I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Psykologi
Arbete och hälsa Klassrum Västerås
Examensarbete i arbetslivsvetenskap Klassrum Västerås
Humanistisk och existentiell psykologi, Klassrum Västerås
Sociologi
Mångkulturellt socialt arbete Klassrum Eskilstuna
Bygg / Anläggning
Elektriker
Avancerad signalbehandling Klassrum Västerås
Medicinsk teknik Klassrum Västerås
Neuroteknik Klassrum Västerås
Data / IT
Automatisk testgenerering Distans Distans
Avancerad komponentbaserad programvaruteknik Klassrum Västerås
Big data och maskininlärning på molnapplikationer för industriella applikationer Klassrum Eskilstuna
Big data och molntjänster för industriella tillämpningar Distans Distans
Cybersäkerhet inom industriell Augmented Reality Distans Distans
Deep learning för industriell bildbehandling Distans Distans
Design av autonoma system Klassrum Västerås
Forskningsmetoder inom innovation och design 2 Klassrum Eskilstuna
Grundläggande industriell cybersäkerhet Distans Distans
Inbyggda system II Klassrum Västerås
Industrirobotik Klassrum Västerås
Intelligenta system Klassrum Västerås
Introduktion till infrastrukturer för IoT Distans Distans
Kvalitetssäkring - Certifiering av säkerhetskritiska (programvaru-) system Distans Distans
Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken Distans Distans
Kvalitetssäkring - Upptäcka fel genom formell verifiering Distans Distans
Lärande system Klassrum Västerås
Metoder och verktyg för industriell cybersäkerhet Distans Distans
Mjukvaruutveckling för realtidssystem Klassrum Västerås
Modellbaserad utveckling Klassrum Västerås
Prediktiv dataanalys Distans Distans
Programvaruarkitektur Klassrum Västerås
Programvarutest Distans Distans
Projekt i inbyggda system Klassrum Västerås
Projekt i intelligenta inbyggda system Klassrum Västerås
Statistisk analys i industriella system Distans Distans
Säkerhetskritiska system Klassrum Västerås
Tillämpad artificiell intelligens Klassrum Västerås
Validering och verifiering av mjukvara Klassrum Västerås
Ekonomi
Företagsekonomi
Aktuella frågor inom konsumentmarknadsföring Klassrum Västerås
Företagande i samhället Klassrum Eskilstuna
Företagsekonomisk forskning i praktiken Klassrum Eskilstuna
Operativ ekonomistyrning utifrån ett digitalt perspektiv Klassrum Eskilstuna
Strategisk ekonomistyrning utifrån ledningsperspektiv Klassrum Eskilstuna
Estetiska utbildningar
Musik
Kammaropera 2 Klassrum Västerås
Kammaropera 4 Klassrum Västerås
Humaniora
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap, fördjupning 2 Distans Distans
Kommunikation / Media
Grafisk design
Forskningsmetoder inom innovation och design 1 Klassrum Eskilstuna
Kommunikation
Kommunikation i komplexa organisationer Klassrum Eskilstuna
Marknadsföring / PR
Strategi och internationell marknadsföring Klassrum Västerås
Medieproduktion
Projektmetodik inom innovation och design Klassrum Eskilstuna
Tidiga faser inom innovation och design Klassrum Eskilstuna
Ledarskap / Organisation
Nutida perspektiv på managementstudier Klassrum Eskilstuna
Projektledning
Industriell projektledning Distans Distans
Projektledning inom innovation och design Klassrum Eskilstuna
Naturvetenskap
Handledning och bedömning av studenters kompetenser i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd Distans Distans
Studentens lärande och pedagogiska strategier vid handledning i verksamhetsförlagd utb inom hälsa, vård och välfärd Distans Distans
Matematik
Abstrakt algebra Klassrum Västerås
Analysens grunder Klassrum Västerås
Analytisk finans I Klassrum Västerås
Analytisk finans II Distans Distans
Beräkningskomplexitet Klassrum Västerås
Diskret matematik, fortsättningskurs Klassrum Västerås
Grafteori, nätverk och tillämpningar Klassrum Västerås
Matematiken bakom internet Klassrum Västerås
Optimering Klassrum Västerås
Portföljteori II Klassrum Västerås
Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet Klassrum Västerås
Tidsserieanalys Klassrum Västerås
Tillämpad matrisanalys Klassrum Västerås
Miljö
Humanitär teknik Distans Distans
Luftkvalitetshantering Distans Distans
Tillämpad spektral avbildning i miljöteknik Distans Distans
Språk
Engelska
Engelska 4, Korpuslingvistik Distans Distans
Engelska 4, Narrativ och teori Distans Distans
Engelska 4: Självständigt arbete på magisternivå Distans Distans
Svenska
Fördjupningskurs i sociolingvistik Klassrum Eskilstuna
Teknik
Etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik Distans Distans
Mobila robotar Klassrum Västerås
Sensorteknik Klassrum Västerås
Design och produktutveckling
Produktutveckling 2 Klassrum Eskilstuna
Underhåll och tillförlitlighet Klassrum Eskilstuna
Fordonsteknik
Design av feltoleranta system Klassrum Västerås
Industri och produktion
Avancerad produktutveckling Klassrum Eskilstuna
Entreprenörskap för industriell förnyelse Klassrum Eskilstuna
Industriell processutveckling Klassrum Eskilstuna
Industriell underhållsutveckling Distans Distans
Innovation och kreativitetsledning Klassrum Eskilstuna
Intelligenta fabriker Klassrum Eskilstuna
Internlogistik i industri 4.0 Distans Distans
Produktions- och logistikplanering Klassrum Eskilstuna
Supply Chain Management Klassrum Eskilstuna
Utveckling av produkter för cirkulära affärsmodeller Klassrum Eskilstuna
Maskinteknik
Digitala tvillingar, XR och AI för Industri 4.0 Distans Distans
Industri 4.0 - Optimering av produktionssystem Distans Distans
Industri 4.0 - Realisering Distans Distans
Industrialisering och upprampning i Industri 4.0 Distans Distans
Smart logistik Distans Distans
Tillämpad operationsanalys och logistik Klassrum Eskilstuna
Visualisering för industri 4.0 Klassrum Eskilstuna
Miljö och energiteknik
Användning och omvandling av biomassa Distans Distans
Atmosfärisk förorening och luftkvalitet Distans Distans
Behandling och hantering av dricksvatten Distans Distans
Diagnostik för kraftverk och processer Distans Distans
Hållbar konsumtion Distans Distans
Hållbar produktion och konsumtion Distans Distans
Hållbar teknik för utvecklingsländer Distans Distans
Hållbara städer och infrastruktur Distans Distans
Internationella energisystem Klassrum Västerås
Mätmetoder i strömning och värmeöverföring Distans Distans
Processimulering Klassrum Västerås
Processmodellering Klassrum Västerås
Processoptimering Klassrum Västerås
Resursåtervinning och avfallshantering Distans Distans
Tillämpad statistik för ingenjörer Distans Distans
Vetenskapliga metoder i miljöteknik Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Didaktiska forskningsmiljöer - en fördjupning Klassrum Eskilstuna
Förskoledidaktisk forskning Klassrum Eskilstuna
Språklig och kulturell mångfald Klassrum Eskilstuna
Vetenskaplig metod Klassrum Eskilstuna
Vetenskaplig metod och fältstudier Klassrum Eskilstuna
Pedagogik
Lärare och handledning II Klassrum Västerås
Specialpedagog
Att arbeta som specialpedagog Distans Distans
Kvalificerade samtal i specialpedagogisk verksamhet Distans Distans
Vård / Omsorg
Amning och anknytning Klassrum Västerås
Att möta personer med komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad Klassrum Västerås
Examensarbete i vårdvetenskap Klassrum Västerås
Examensarbete inom psykiatrisk omvårdnad Klassrum Eskilstuna
Implementering av hälso- och välfärdsteknik Distans Distans
Konsten att handleda i vårdande under verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Västerås
Läkemedel och äldre Distans Distans
Psykopatologi Klassrum Västerås
Smärta och smärtbehandling Distans Distans
Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Klassrum Eskilstuna
Vård av personer med diabetes Distans Distans
Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom Distans Distans
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Klassrum Västerås
Folkhälsovetenskap
Metoder för att studera hälsa Klassrum Västerås
Fysioterapeut
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin Klassrum Västerås
Tillämpningar av beteendemedicin i fysioterapi Distans Distans
Medicin
Antibiotikaresistens - prevention och strategier Distans Distans
Astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Distans Distans
Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling Distans Distans
Kardiologi: Hjärtsvikt Distans Distans
Trycksår - prevention och behandling Distans Distans
Vård och behandling vid akutmedicinska sjukdomar och tillstånd Distans Distans
Vård och behandling vid infektionssjukdomar Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Examensarbete inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Klassrum Västerås
Omvårdnad vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad Klassrum Västerås

Visa alla

Hitta till utbildaren

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola
721 23 VÄSTERÅS


Recensioner

Det finns inga recensioner för Mälardalens högskola

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön