Visa allastudier.se som: Mobil

Ditt livs resa börjar på Mälardalens högskola - en av de bästa i landet

Mälardalens högskola är en startstation för dig som vill vidare. Vi är en av de bästa i landet på att ge utbildning som leder till jobb. Cirka 80 procent av våra studenter får jobb inom ett år efter examen. Inte så dumt för din framtida karriär, eller hur? 

Lätt att trivas under resans gång

En stor högskola, men ändå nära till allt. Som student är det lätt att trivas på Mälardalens högskola. När du väljer MDH, får du inte bara en utbildning av hög kvalitet, du får också närheten alla pratar om. Närhet till dina lärare. Närhet till arbetsgivare och näringsliv. Och tack vare centrala campus i Västerås och Eskilstuna: närhet till kultur, nöjen, idrott och affärer.

Toppbetyg av näringslivet

Visste du att vi får toppbetyg i Svenskt Näringslivs granskning av högskolors samverkan med näringslivet? Tack vare detta får du som student tillgång till många viktiga nätverk och kontakter under studietiden.

Brett utbud och bostadsgaranti

Inom vilket område vill du plugga? Vi har ett brett utbud av utbildningar inom teknik, vård, ekonomi och lärarutbildningar. Dessutom har vi bostadsgaranti för studenter som flyttar hit. Eller så kan du välja att pendla till oss. Från Stockholm tar det bara en timme med tåg. Var börjar din resa?

Visa alla utbildningar med Mälardalens högskola

Utbildningar

Eftergymnasialt
Naturvetenskap
Matematik Ort
Tekniskt basår Västerås
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap
Beteendevetenskapliga programmet Eskilstuna
Examensarbete i arbetslivsvetenskap Västerås
Examensarbete i socialt arbete Eskilstuna
Förskollärarprogrammet Distans
Förskollärarprogrammet Västerås
Förskollärarprogrammet Eskilstuna
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Eskilstuna
Hälsofrämjande ledarskap Eskilstuna
Internationellt och transnationellt socialt arbete Eskilstuna
Introduktion till arbetslivspsykologi Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 Distans
Kvalitativa forskningsmetoder I Västerås
Kvantitativa forskningsmetoder I Västerås
Politik som rationellt handlande Distans
Psykologi 1-30 Eskilstuna
Psykologi 1-30 Västerås
Psykologi 31-60, inriktning arbetslivspsykologi Västerås
Psykologi 61-90 Västerås
Social omsorg i socialt arbete Eskilstuna
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30 Eskilstuna
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60 Västerås
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90 Västerås
Socionomprogrammet Eskilstuna
Statsvetenskap 61-90 Västerås
Utvecklingspsykologi Distans
Samhällsvetenskap
Statsvetarprogrammet Västerås
Sociologi
Socionomprogrammet Eskilstuna
Bygg / Anläggning / Fastighet
El
Civilingenjörsprogrammet i robotik Västerås
Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem Västerås
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Elektroteknik Västerås
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Värmeteknik Västerås
Data / IT
Artificiell intelligens Västerås
Avancerad komponentbaserad programvaruteknik Västerås
Databaser Västerås
Datakommunikation Västerås
Datakommunikation för inbyggda system 1 Västerås
Datakommunikation i nätverk I, distanskurs Distans
Datakommunikation i nätverk II, distanskurs Distans
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion Västerås
Datavetenskapliga programmet Västerås
Datorgrafikens grunder Västerås
Datornätverk och datakommunikation Västerås
Design av autonoma system Västerås
Funktionell programmering med F# Västerås
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik Västerås
Information - kunskap - vetenskap - etik Västerås
Intelligenta system Västerås
Kandidatprogram i tillämpad AI Eskilstuna
Kvalitetssäkring - Certifiering av säkerhetskritiska (programvaru-) system Distans
Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, distanskurs Distans
Magisterprogram i programvaruteknik Västerås
Masterprogram i intelligenta inbyggda system Västerås
Masterprogram i programvaruteknik Västerås
Mjukvaruutveckling för realtidssystem Västerås
Modellbaserad utveckling Västerås
Nätverkstjänster Västerås
Objektorienterad programmering Västerås
Operativsystem Västerås
Programmering Västerås
Programvaruteknik 3: Programvaruarkitektur och processer Västerås
Programvarutest Distans
Projekt i intelligenta inbyggda system Västerås
Senare del av program Västerås
Senare del av program Västerås
Senare del av program Västerås
Säkerhet i datornätverk, distanskurs Distans
Tillämpad artificiell intelligens Västerås
Ekonomi / Försäljning
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Eskilstuna
Industriell ekonomi Västerås
Industriell ekonomi Västerås
Innovationsprogrammet Eskilstuna
Makroekonomisk teori Västerås
Makroekonomisk teori Västerås
Ekonomi
Aktuella frågor inom konsumentmarknadsföring Västerås
Aktuella frågor inom konsumentmarknadsföring Västerås
Att utveckla organisationer och ledarskap Distans
Den effektiva organisationen Distans
E-handel och digitalisering Västerås
E-handel och digitalisering Västerås
Eventmarknadsföring Distans
Fördjupad koncernredovisning för VFU-studenter Distans
Företagets internationaliseringsprocess Västerås
Företagsekonomisk forskning i praktiken Eskilstuna
Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit Distans
International Business Management Västerås
Internationell HRM Västerås
Internationell HRM Västerås
Internationell projektledning Västerås
Internationell projektledning Västerås
Konsumentbeteende Distans
Ledarskap och team Distans
Magisterprogram i företagsekonomi - Organisation/management Eskilstuna
Magisterprogram i företagsekonomi - Redovisning Eskilstuna
Magisterprogram i internationell marknadsföring Västerås
Management i multinationella företag Västerås
Management i multinationella företag Västerås
Management och arbetsliv med VFU Västerås
Marknader och affärsrelationer med VFU Västerås
Marknadsföring - en introduktion Distans
Marknadsstrategi i praktiken Västerås
Räkna med lönsamhet Distans
Sports management Distans
Strategier, marknadsföring och management Västerås
The Internationalisation Process of Companies Västerås
Nationalekonomi
Analytical Finance Västerås
Estetiska inriktningar
Huvudinstrument fortsättningskurs 1 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 1 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 2 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 2 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 3 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 3 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 4 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 4 Västerås
Kammarmusik VI Västerås
Kammaropera 2 Västerås
Kammaropera 2 Västerås
Kammaropera 4 Västerås
Kammaropera 4 Västerås
Romantikens orkestermusik 1 Västerås
Romantikens orkestermusik 2 Västerås
Scenframträdande 1 Västerås
Scenframträdande 2 Västerås
Scenframträdande 3 Västerås
Scenframträdande 4 Västerås
Design
Informationsdesign - webbdesign Distans
Musik
Huvudinstrument fortsättningskurs 1 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 1 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 2 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 2 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 3 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 3 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 4 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 4 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 5 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 5 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 6 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 6 Västerås
Kammarmusik V Västerås
Kammarmusikprogrammet - Blåsinstrument Västerås
Kammarmusikprogrammet - Klaverinstrument Västerås
Kammarmusikprogrammet - Stråkinstrument Västerås
Kammarmusikprogrammet - Sång Västerås
Kammaropera 1 och 2 (Eng) Västerås
Kammaropera 1 och 2 (Sv) Västerås
Kammaropera 3 och 4 (Eng) Västerås
Kammaropera 3 och 4 (Sv) Västerås
Juridik
Ekonomprogrammet Västerås
Ekonomprogrammet Eskilstuna
Kommunikation / Media
Tidiga faser inom innovation och design Eskilstuna
Marknadsföring / PR
Internationella marknadsföringsprogrammet - Allmän inriktning Västerås
Medieproduktion
Textdesign - informationsdesign Eskilstuna
Multimedia
Informativ illustration - informationsdesign Eskilstuna
Kultur / Humanistiska inriktningar
Det otäcka - skräck och litteratur Distans
Litteraturvetenskap 2 Eskilstuna
Litteraturvetenskap, fördjupning 2 Distans
Nordic Noir - perspektiv på nordisk kriminallitteratur Distans
Litteraturvetenskap
Konsten att älska - kärleken i kulturen Distans
Naturvetenskap
Fysioterapeutprogrammet Västerås
Fysik
Ellära Västerås
Mekanik I Västerås
Värme- och vågrörelselära, grundkurs Västerås
Matematik
Analysens grunder Västerås
Biomatematik och bioinformatik Västerås
Datoralgebra med tillämpningar Västerås
Differentialekvationer, grundkurs Västerås
Diskret matematik, fortsättningskurs Västerås
Flervariabelkalkyl Västerås
Försäkringsmatematik Västerås
Introduktion till reell och komplex analys Västerås
Masterprogram i Financial Engineering Västerås
Masterprogram i teknisk matematik Västerås
Matematik grundkurs Distans
Matematiken bakom internet Västerås
Operationsanalys Västerås
Portföljteori II Västerås
Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet Västerås
Sannolikhetslära Västerås
Simulering Västerås
Statistisk inferensteori Västerås
Tidsserieanalys Västerås
Vektoralgebra, grundkurs Distans
Wavelets Västerås
Personal / Arbetsmiljö / HR
Beteendevetenskapliga programmet Västerås
Språk
Att lära på sitt andraspråk Eskilstuna
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet Distans
Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv Distans
Interkulturell kommunikation Västerås
Invandring och kulturmöten Distans
Litteratur och flerspråkighet Eskilstuna
Retorik Eskilstuna
Samtalsanalys Eskilstuna
Skriftlig kommunikation i teori och praktik Västerås
Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet Eskilstuna
Språk i Norden Eskilstuna
Språkutvecklingsanalys Eskilstuna
Språkutvecklingsanalys Distans
Tysk affärskommunikation Distans
Tyska 1 Västerås
Tyska 1 i Tyskland Västerås
Tyska 2 i Tyskland Västerås
Tyska 3, specialarbete Distans
Uppsats i svenska som andraspråk Eskilstuna
Engelska
Akademisk engelska Västerås
Akademisk engelska för självständiga arbeten Västerås
Engelska 2 Språk i arbetslivet Distans
Engelska 2 Språk i sammanhang Västerås
Engelska 2, Språkvetenskap 2 Västerås
Engelska 2: Litteratur 2 Västerås
Engelska 4, Korpuslingvistik Distans
Engelska 4, Narrativ och teori Distans
Engelska 4, uppsats på avancerad nivå i engelska Distans
Engelska i ett kontrastivt perspektiv Distans
Svenska
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (GLM01) Distans
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv och läsutveckling (AUM01) Distans
Språk- och kommunikationsprogrammet Västerås
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Ämneskombination: Svenska/Engelska (GAM02) Eskilstuna
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap (GAM02) Eskilstuna
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk (GAM02) Eskilstuna
Teknik
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Västerås
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign Eskilstuna
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign Eskilstuna
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik Eskilstuna
Interaktionsdesign - informationsdesign Eskilstuna
Kandidatprogram i teknisk matematik Västerås
Masterprogram i innovation och design Eskilstuna
Rumslig gestaltning - informationsdesign Eskilstuna
Byggnadsteknik
Byggnadsfysik Västerås
Geoteknik och geologi Västerås
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik Eskilstuna
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik Västerås
Strukturmekanik 2 Västerås
Design och produktutveckling
Entreprenörskap 1 Eskilstuna
Entreprenörskap 2 Eskilstuna
Framtid och scenariodesign Distans
Innovation- och förändringsledning Eskilstuna
Kreativ konceptutveckling 1 Västerås
Kreativ konceptutveckling 2 Västerås
Kvalitetsprocessen Eskilstuna
Masterprogram i produkt- och processutveckling - produktion och logistik Eskilstuna
Mätning av innovation Eskilstuna
Processer för värdeskapande Eskilstuna
Produktutveckling 2 Eskilstuna
Projektledning Eskilstuna
Socio-ekonomiska perspektiv i naturvetenskap och hållbar utveckling Eskilstuna
Supply Chain Management Eskilstuna
Tillämpad entreprenörskap och projektledning Eskilstuna
Tillämpad operationsanalys och logistik Eskilstuna
Trendspaning i teori och praktik Distans
Elektroteknik
Elektroniksystem Västerås
Grunder i medicinsk teknik för vårdpersonal Distans
Medicinsk teknik Västerås
Mobila robotar Västerås
Sensorteknik Västerås
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, EKG i praktiken Distans
Farkostteknik
Design av feltoleranta system Västerås
Information- och kommunikationsteknik
Design och estetik Eskilstuna
Forskningsmetoder inom innovation och design 2 Eskilstuna
Projektmetodik inom innovation och design Eskilstuna
Teknikillustration Eskilstuna
Vetenskapsillustration Eskilstuna
Maskinteknik
Big data och molntjänster för industriella tillämpningar Eskilstuna
CAD fördjupning Eskilstuna
CAD fördjupning, distanskurs Distans
Industri 4.0 - Introduktion Eskilstuna
Industri 4.0 - Realisering Eskilstuna
Industriell processutveckling Eskilstuna
Intelligenta fabriker Eskilstuna
Introduktion till industri 4.0 Eskilstuna
Kvalitetsutveckling och ledarskap Distans
Masterprogram i hållbara energisystem Västerås
Molnbaserad datahantering och analys för industriella system Eskilstuna
Ritteknik och CAD, distanskurs Distans
Miljö och energiteknik
Byggnaders energisystem Västerås
Elektriska transmissionssystem Västerås
Elkraftteknik Västerås
Elkunskap - grundkurs Västerås
Energi och klimat Distans
Energi och klimat Västerås
Energi och naturresurser Västerås
Energi och naturresurser Distans
Fjärrvärmeteknik Västerås
Förbränningsteknik Västerås
Ingenjörsinriktad Yrkeserfarenhet Västerås
Internationella energisystem Västerås
Klimatförändringar och energi: då, nu och i framtiden Distans
Klimatförändringar och energi: då, nu och i framtiden Västerås
Kyl- och värmepumpteknik Västerås
Miljöteknik för ingenjörer Västerås
Processimulering Västerås
Processmodellering Västerås
Processoptimering Västerås
Självständigt arbete i energiteknik inom industriell ekonomi Eskilstuna
Solceller och solfångare Västerås
Tillämpad termodynamik Västerås
Uppvärmningsteknik Västerås
Vattenkvalitet och vattenrening Västerås
Vattenkvalitet och vattenrening Distans
Värme- och kraftteknik 2 Västerås
Värme- och kraftteknik 2 Distans
Utbildning / Pedagogik
Didaktiska forskningsmiljöer - en fördjupning Eskilstuna
Förskoledidaktisk forskning Eskilstuna
Språklig och kulturell mångfald Eskilstuna
Språklig och kulturell mångfald Eskilstuna
Vetenskaplig metod Eskilstuna
Vetenskaplig metod och fältstudier Eskilstuna
Lärare
Handledning för yrkesverksamma inom hälso-, vård- och välfärdsområdet Distans
Lärare och handledning Eskilstuna
Pedagogik 1-30 Eskilstuna
Pedagogik 31-60 Västerås
Pedagogik 31-60 Västerås
Pedagogik 61-90 Västerås
Pedagogik 91-120 Eskilstuna
Pedagogik
Förskollärarprogrammet Distans
Förskollärarprogrammet Västerås
Förskollärarprogrammet Eskilstuna
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Eskilstuna
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 Eskilstuna
Masterprogram i didaktik Distans
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling (AUM01) Distans
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning (AUM01) Distans
Specialpedagogprogrammet Distans
Vård / Medicin
Sjuksköterskeprogrammet Eskilstuna
Sjuksköterskeprogrammet Nyköping
Sjuksköterskeprogrammet Västerås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Falun
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Västerås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Falun
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Västerås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Västerås
Hälsa och samhälle
Arbetsliv och hälsa - Människan i arbetslivet Västerås
Entreprenörskap inom hälsa och välfärd Västerås
Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling Västerås
Fysisk aktivitet och hälsa Distans
Hållbar samhällsutveckling-ur ett folkhälsoperspektiv Västerås
Hälsoekonomi Västerås
Hälsofrämjande arbete - tillämpning Västerås
Vad är rättvist? Internationella jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa Distans
What's up - Nutidsorientering Västerås
Hälso- och sjukvårdadministration
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet Distans
Medicin
Antibiotikaresistens - prevention och strategier Distans
Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans
Demens och psykisk ohälsa hos äldre Distans
Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling Distans
Infektionssjukdomar Distans
Kardiologi - Kranskärlssjukdom Distans
Läkemedel och äldre Distans
PM inför examensarbete inom fysioterapi Västerås
PM inför examensarbete inom fysioterapi Västerås
Smärta och smärtbehandling Distans
Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom Distans
Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom Distans
Omvårdnad / Omsorg
Akutsjukvård 3 - Avancerad omvårdnad och katastrofmedicin vid akuta skadehändelser och trauma Distans
Barnmorskeprogrammet Västerås
Examensarbete i vårdvetenskap Västerås
Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Eskilstuna
Internationella perspektiv på åldrande Eskilstuna
Konsten att handleda i vårdande under verksamhetsförlagd utbildning Västerås
Palliativ vård och omvårdnad vid hälso- och sjukvård i hemmet Distans
Sjuksköterskeprogrammet Eskilstuna
Sjuksköterskeprogrammet Västerås
Vård av personer med diabetes Västerås
Sjukgymnastik och rehabilitering
Beteendemedicinska tillämpningar i fysioterapi Distans
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi Västerås
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin Västerås
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin Västerås
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin, master Västerås
Fysioterapeutprogrammet Västerås
Handledning och bedömning av studenters kompetenser i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd Distans
Studentens lärande och pedagogiska strategier vid handledning i verksamhetsförlagd utb inom hälsa, vård och välfärd Distans
Teorifördjupning i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin Västerås

Visa alla

Hitta till utbildaren

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola
721 23 VÄSTERÅS


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön