Visa allastudier.se som: Mobil

Ditt livs resa börjar på Mälardalens högskola - en av de bästa i landet

Mälardalens högskola är en startstation för dig som vill vidare. Vi är en av de bästa i landet på att ge utbildning som leder till jobb. Cirka 80 procent av våra studenter får jobb inom ett år efter examen. Inte så dumt för din framtida karriär, eller hur? 

Lätt att trivas under resans gång

En stor högskola, men ändå nära till allt. Som student är det lätt att trivas på Mälardalens högskola. När du väljer MDH, får du inte bara en utbildning av hög kvalitet, du får också närheten alla pratar om. Närhet till dina lärare. Närhet till arbetsgivare och näringsliv. Och tack vare centrala campus i Västerås och Eskilstuna: närhet till kultur, nöjen, idrott och affärer.

Toppbetyg av näringslivet

Visste du att vi får toppbetyg i Svenskt Näringslivs granskning av högskolors samverkan med näringslivet? Tack vare detta får du som student tillgång till många viktiga nätverk och kontakter under studietiden.

Brett utbud och bostadsgaranti

Inom vilket område vill du plugga? Vi har ett brett utbud av utbildningar inom teknik, vård, ekonomi och lärarutbildningar. Dessutom har vi bostadsgaranti för studenter som flyttar hit. Eller så kan du välja att pendla till oss. Från Stockholm tar det bara en timme med tåg. Var börjar din resa?

Visa alla utbildningar med Mälardalens högskola

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Ort
Beteendevetenskapliga programmet Eskilstuna
Psykologi
Examensarbete i arbetslivsvetenskap, master Västerås
Humanistisk och existentiell psykologi, Västerås
Hälsofrämjande ledarskap Eskilstuna
Introduktion till arbetslivspsykologi Distans
Kvantitativa forskningsmetoder II Västerås
Ledarskap, grupper och organisation inom hälsa och välfärd Distans
Psykologi 1-30 Flera orter (2)
Psykologi 31-60, inriktning hälsopsykologi Västerås
Psykologi 31-60, inriktning socialpsykologi Eskilstuna
Psykologi 61-90 Flera orter (2)
Stress- och konflikthantering Västerås
Utvecklingspsykologi Distans
Samhällsvetenskap
Mänskliga faktorerna Västerås
Statsvetarprogrammet Västerås
Sociologi
Den diagnostiserade människan - diagnostisk kultur, makt och identitet Västerås
Funktionshinder - delaktighet och bemötande Eskilstuna
Kvalitativa forskningsmetoder II Västerås
Människan i världen Västerås
Socialt stöd och omsorg i vardagslivet Västerås
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30 Flera orter (2)
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60 Flera orter (2)
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90 Flera orter (2)
Socionomprogrammet Eskilstuna
Socionom
Examensarbete i socialt arbete, master Eskilstuna
Familjekonflikter, kvinnomisshandel och hedersrelaterat våld Eskilstuna
Kvalitativa forskningsmetoder I Distans
Social förändring i socialt arbete Västerås
Statistik
Tillämpad statistik för ingenjörer Distans
Statsvetenskap
Demokratins problem Västerås
Internationell politik Västerås
Kandidatuppsats i statsvetenskap Västerås
Makt och medborgarskap Västerås
Offentlig politik och förvaltning Västerås
Politik som rationellt handlande Distans
Politisk teori Västerås
Politiska maskuliniteter Distans
Statsvetenskaplig metod I Västerås
Svensk och jämförande politik Västerås
Urban politik och medborgarskap Västerås
Bygg / Anläggning
El
Civilingenjörsprogrammet i robotik Västerås
Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem Västerås
Elektronik grundkurs Västerås
Elektroniksystem Västerås
Elkunskap - grundkurs Västerås
Grunder i medicinsk teknik för vårdpersonal Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Elektroteknik Västerås
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Värmeteknik Västerås
Komplexa elektroniksystem Västerås
Mobila robotar Västerås
Neuroteknik Västerås
Reglerteknik Västerås
Robust elektronik för tillförlitliga system Västerås
Sensorteknik Västerås
Strömningsteknik Västerås
Data / IT
Artificiell intelligens Västerås
Artificiell intelligens 1 Eskilstuna
Automatisk testgenerering Distans
Avancerad komponentbaserad programvaruteknik Västerås
Databaser Västerås
Datakommunikation Västerås
Datakommunikation för inbyggda system 1 Västerås
Datakommunikation för inbyggda system 2 Västerås
Datakommunikation i nätverk I, distanskurs Distans
Datakommunikation i nätverk II, distanskurs Distans
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion med C Västerås
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion med Python Eskilstuna
Datavetenskapliga programmet Västerås
Datorarkitektur Västerås
Datorgrafikens grunder Västerås
Datornätverk och datakommunikation Västerås
Deep learning för industriell bildbehandling Distans
Design av autonoma system Västerås
Distribuerad programvaruutveckling Västerås
Distribuerade system Västerås
Formella språk, automater och beräkningsteori Västerås
Forskningsmetodik i datavetenskap Västerås
Funktionell programmering med F# Västerås
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik Västerås
Inbyggda system I Västerås
Inbyggda system II Västerås
Industriell Internet of Things för tillverkningsindustrin Eskilstuna
Industriella system Eskilstuna
Industriella system i datamoln Västerås
Industrirobotik Västerås
Information - kunskap - vetenskap - etik Västerås
Intelligenta system Västerås
Internet of Things för tillverkningsindustrin Distans
Introduktion till informationsdesign, distanskurs Distans
Introduktion till infrastrukturer för IoT Distans
Introduktion till maskininlärning Distans
Kandidatprogram i tillämpad AI Eskilstuna
Kompilatorteori Västerås
Kvalitetssäkring - Certifiering av säkerhetskritiska (programvaru-) system Distans
Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken Distans
Kvalitetssäkring - Regressionstestning och felprediktering Distans
Kvalitetssäkring - Upptäcka fel genom formell verifiering Distans
Lean produktion Distans
Linux Västerås
Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, distanskurs Distans
Lärande system Västerås
Magisterprogram i programvaruteknik Västerås
Maskininlärning med Big Data Distans
Masterprogram i intelligenta inbyggda system Västerås
Masterprogram i programvaruteknik Västerås
Mjukvaruutveckling för realtidssystem Västerås
Modellbaserad utveckling Västerås
Modellbaserad utveckling: teori och praktik Distans
Nätverksadministration och övervakning Västerås
Nätverkstjänster Västerås
Objektorienterad programmering Västerås
Operativsystem Västerås
Parallella system Västerås
Praktisk cybersäkerhet Distans
Prediktiv dataanalys Distans
Programmering av mobila applikationer Västerås
Programmering för interaktiva gränssnitt Eskilstuna
Programvaruteknik 1: Grundkurs Västerås
Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete Västerås
Programvaruteknik 3: Programvaruarkitektur och processer Västerås
Programvarutest Distans
Projekt i avancerade inbyggda system Västerås
Projekt i inbyggda system Västerås
Projekt i intelligenta inbyggda system Västerås
Routing och switching i komplexa nät Västerås
Statistisk analys i industriella system Distans
Supply Chain Management Eskilstuna
Säkerhet i datornätverk, distanskurs Distans
Säkerhet i datornätverk, fortsättningskurs Västerås
Säkerhetskritisk mjukvara Distans
Säkerhetskritiska system Västerås
Tillämpad artificiell intelligens Västerås
Upplevelsedesign och användbarhet Distans
Utveckling av industriella system Västerås
Utveckling av webbapplikationer Västerås
Validering och verifiering av mjukvara Västerås
Vetenskap, forskning och vetenskapliga artiklar, med fokus på datavetenskap Distans
Visualisering för industri 4.0 Eskilstuna
CAD
CAD fördjupning Eskilstuna
Programmering
Programmering Västerås
Systemvetenskap
System-av-system Distans
Ekonomi / Försäljning
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Eskilstuna
Entreprenörskap 2 Eskilstuna
Innovationsprogrammet Eskilstuna
Processer för värdeskapande Eskilstuna
Tillämpad entreprenörskap och projektledning Eskilstuna
Ekonomi
Aktuella frågor inom konsumentmarknadsföring Västerås
Att utveckla organisationer och ledarskap Distans
Cross-Cultural Management Distans
Datadriven affärsutveckling Eskilstuna
Den effektiva organisationen Distans
Digital tjänsteutveckling Eskilstuna
Digital verksamhetsutveckling med IT Eskilstuna
Digitalisering av verksamheter Eskilstuna
Digitalisering och marknadsföring Distans
E-handel och digitalisering Västerås
Entreprenörskap 1 Eskilstuna
Eventmarknadsföring Distans
Fördjupad koncernredovisning för VFU-studenter Distans
Företagande i samhället Eskilstuna
Företagets internationaliseringsprocess Västerås
Företagsekonomi, grundkurs Eskilstuna
Företagsekonomisk forskning i praktiken Eskilstuna
Företagsekonomisk forskningsmetod Västerås
Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit Distans
International Business Management Västerås
Internationell HRM Västerås
Internationell marknadsföring Distans
Internationell projektledning Västerås
Internationellt företagande Västerås
Introduktion till avancerade managementstudier Eskilstuna
Kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen Västerås
Konsumentbeteende Distans
Ledarskap och team Distans
Magisterprogram i företagsekonomi - Organisation/management Eskilstuna
Magisterprogram i företagsekonomi - Redovisning Eskilstuna
Magisterprogram i internationell marknadsföring Västerås
Management Västerås
Management i multinationella företag Västerås
Management och arbetsliv Västerås
Marknader och affärsrelationer Västerås
Marknadsföring - en introduktion Distans
Marknadsföring 2 Västerås
Marknadskommunikation Distans
Marknadsstrategi i praktiken Västerås
Modern redovisning Eskilstuna
Nordiska perspektiv på marknadsföring och management Västerås
Nutida perspektiv på managementstudier Eskilstuna
Operativ ekonomistyrning utifrån ett digitalt perspektiv Eskilstuna
Projektledning och förändringsledning i en digital värld Eskilstuna
Projektledning och verksamhetsutveckling Eskilstuna
Räkna med lönsamhet Distans
Sports management Distans
Sports marketing Distans
Strategi och internationell marknadsföring Västerås
Strategi och management Västerås
Strategi och styrning av digital verksamhet Eskilstuna
Strategisk ekonomistyrning utifrån ledningsperspektiv Eskilstuna
Tjänster och tjänstekvalitet Distans
Verksamhetsstyrning Eskilstuna
Verksamhetsstyrning ur ett controllerperspektiv Eskilstuna
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi Västerås
Nationalekonomi
Analytical Finance Västerås
Ekonometri Västerås
Finansteori Västerås
Grundkurs i mikroekonomi Västerås
Internationell handelsteori Västerås
Labour Economics Västerås
Makroekonomi 1 Eskilstuna
Makroekonomi 2 Eskilstuna
Makroekonomins grunder Västerås
Makroekonomisk teori Västerås
Mikroekonomi 1 Eskilstuna
Mikroekonomi 2 Eskilstuna
Mikroekonomi fortsättningskurs Västerås
Tillämpad mikroekonomi Västerås
Estetiska inriktningar
Musik
Huvudinstrument fortsättningskurs 1 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 2 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 3 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 4 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 5 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 6 Västerås
Kammarmusik V Västerås
Kammarmusik VI Västerås
Kammarmusikprogrammet - Blåsinstrument Västerås
Kammarmusikprogrammet - Klaverinstrument Västerås
Kammarmusikprogrammet - Stråkinstrument Västerås
Kammarmusikprogrammet - Sång Västerås
Kammaropera 1 och 2 (Eng) Västerås
Kammaropera 1 och 2 (Sv) Västerås
Kammaropera 2 Västerås
Kammaropera 3 och 4 (Eng) Västerås
Kammaropera 3 och 4 (Sv) Västerås
Kammaropera 4 Västerås
Kroppskännedom för sångare och instrumentalister I Västerås
Kroppskännedom för sångare och instrumentalister II Västerås
Kroppskännedom för sångare och instrumentalister III Västerås
Kroppskännedom för sångare och instrumentalister IV Västerås
Orkester 1 Västerås
Romantikens orkestermusik 1 Västerås
Romantikens orkestermusik 2 Västerås
Scenframträdande 1 Västerås
Scenframträdande 2 Västerås
Scenframträdande 3 Västerås
Scenframträdande 4 Västerås
Juridik
Associationsrätt Eskilstuna
Ekonomprogrammet Västerås
Ekonomprogrammet Eskilstuna
Kredit- och obeståndsrätt Eskilstuna
Kommunikation / Media
Forskningsmetoder inom innovation och design 2 Eskilstuna
Grafisk design
Projektkurs - Design i samproduktion utifrån Human Centered Design Eskilstuna
Kommunikation
Att informera med text Distans
Design och estetik Eskilstuna
Forskningsmetoder inom innovation och design 1 Eskilstuna
Informationshantering och källkritik Eskilstuna
Kommunikation i organisationer Eskilstuna
Teknikillustration Eskilstuna
Visualisering och skiss Eskilstuna
Marknadsföring / PR
Internationella marknadsföringsprogrammet - Allmän inriktning Västerås
Medieproduktion
Digitala system Eskilstuna
Kommunikation i komplexa organisationer Eskilstuna
Multimodal informationsdesign Eskilstuna
Planerad kommunikation Eskilstuna
Projektledning för designprojekt Eskilstuna
Projektledning inom innovation och design Eskilstuna
Projektmetodik inom innovation och design Eskilstuna
Stilar och genrer inom informativt skrivande Eskilstuna
Textdesign - informationsdesign Eskilstuna
Tidiga faser inom innovation och design Eskilstuna
Tillgänglig kommunikation Distans
Universell design för interaktion Eskilstuna
Utmaningar inom innovation och design Eskilstuna
Vetenskapsillustration Eskilstuna
Multimedia
Informativ illustration - informationsdesign Eskilstuna
Kultur / Humanistiska inriktningar
Litteraturvetenskap
Det otäcka - skräck och litteratur Distans
Det roliga - humor och litteratur Distans
Litteraturvetenskap 1 Västerås
Litteraturvetenskap 2 Eskilstuna
Litteraturvetenskap, fördjupning 1 Distans
Litteraturvetenskap, fördjupning 2 Distans
Nordic Noir - perspektiv på nordisk kriminallitteratur Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Kvalitetsutveckling och ledarskap Distans
Projektledning
Projektledning - för ekonomer, samhällsvetare och ingenjörer Västerås
Naturvetenskap
Avancerade undersökningar vid nedsatt andningsfunktion inom fysioterapi Distans
Beteendemedicinska tillämpningar i fysioterapi Distans
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin, master Västerås
Fysioterapeutprogrammet Västerås
Fysioterapi: Examensarbete Västerås
Fördjupade åtgärder vid nedsatt andningsfunktion inom fysioterapi Distans
Handledning i ett beteendemedicinskt arbetssätt under verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd Distans
Handledning och bedömning av studenters kompetenser i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd Distans
Introduktion till handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd Distans
PM inför examensarbete Västerås
Respirationssystemets anatomi, fysiologi och sjukdomar relevanta inom fysioterapi Distans
Socio-ekonomiska perspektiv i naturvetenskap och hållbar utveckling Eskilstuna
Studentens lärande och pedagogiska strategier vid handledning i verksamhetsförlagd utb inom hälsa, vård och välfärd Distans
Teorier och modeller inom beteendemedicin Distans
Tillämpningar av beteendemedicin i fysioterapi Västerås
Utveckling av fysioterapi med inriktning beteendemedicin Västerås
Fysik
Ellära Västerås
Mekanik I Västerås
Mekanik II Västerås
Värme- och vågrörelselära, grundkurs Västerås
Matematik
Abstrakt algebra Västerås
Analysens grunder Västerås
Analytisk finans I Västerås
Analytisk finans II Västerås
Analytisk finans med MATLAB Västerås
Beräkningskomplexitet Västerås
Datoralgebra med tillämpningar Västerås
Differentialekvationer med finansiella tillämpningar Västerås
Differentialekvationer, grundkurs Västerås
Diskret matematik Västerås
Diskret matematik, fortsättningskurs Västerås
Dynamiska system, iterativa processer och algoritmer Västerås
Finita elementmetoden Västerås
Flervariabelkalkyl Flera orter (2)
Fourieranalys Västerås
Försäkringsmatematik Västerås
Geometri Distans
Grafteori, nätverk och tillämpningar Västerås
Introduktion till algebraiska strukturer Västerås
Introduktion till reell och komplex analys Västerås
Introduktion till stokastiska processer Västerås
Kalkyl, grundkurs Distans
Kvantberäkningar och information Västerås
Masterprogram i Financial Engineering Västerås
Masterprogram i teknisk matematik Västerås
Matematik grundkurs Distans
Matematik med didaktik för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, del 1 Distans
Matematiken bakom internet Västerås
Matematisk logik med datainriktning Västerås
Multivariat statistik Västerås
Numeriska metoder med MATLAB Västerås
Operationsanalys Västerås
Optimering Västerås
Portföljteori I Västerås
Portföljteori II Västerås
Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet Västerås
Python med finansiella tillämpningar Västerås
Sannolikhetslära Västerås
Simulering Västerås
Statistisk inferensteori Västerås
Stokastiska processer Västerås
Tekniskt basår Flera orter (2)
Tidsserieanalys Västerås
Tillämpad matrisanalys Västerås
Tillämpade algebraiska strukturer Västerås
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetslivet som vetenskapligt fält I Västerås
Beteendevetenskapliga programmet Västerås
Språk
Engelska
Akademisk engelska Västerås
Akademisk engelska för självständiga arbeten Västerås
Engelska 1: kommunikation Västerås
Engelska 1: Litteratur 1 Eskilstuna
Engelska 1: språkfärdighet Eskilstuna
Engelska 1: språkvetenskap 1 Eskilstuna
Engelska 2 Språk i arbetslivet Distans
Engelska 2 Språk i sammanhang Västerås
Engelska 2, Språkvetenskap 2 Västerås
Engelska 2: Litteratur 2 Västerås
Engelska 3, Amerikansk litteratur och ekokritik Västerås
Engelska 3, Social och regional variation Västerås
Engelska 3: Självständigt arbete på kandidatnivå Eskilstuna
Engelska 4, Korpuslingvistik Distans
Engelska 4, Narrativ och teori Distans
Engelska 4: Självständigt arbete på magisternivå Distans
Engelska i ett kontrastivt perspektiv Distans
Svenska
Andraspråksinlärning Flera orter (2)
Att lära på sitt andraspråk Eskilstuna
Fonetik i ett andraspråksperspektiv Flera orter (2)
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet Eskilstuna
Fördjupningskurs i sociolingvistik Eskilstuna
Grammatik Västerås
Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv Flera orter (2)
Interkulturell kommunikation Västerås
Invandring och kulturmöten Flera orter (2)
Kommunikation i arbetslivet Västerås
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (GLM01) Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (GLM01) Distans
Litteratur och flerspråkighet Flera orter (2)
Magisteruppsats i svenska Eskilstuna
Retorik Eskilstuna
Samtalsanalys Eskilstuna
Skriftlig kommunikation i teori och praktik Västerås
Skrivande i ett medieperspektiv Eskilstuna
Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet Flera orter (2)
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv och läsutveckling (AUM01) Distans
Speciallärarutbildning 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet - språk-, skriv och läsutveckling (XAUM2) Distans
Språk- och kommunikationsprogrammet Västerås
Språkutvecklingsanalys Eskilstuna
Språkvetenskapliga teorier och metoder Eskilstuna
Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet. Distans
Teori och metod i andraspråksforskning Eskilstuna
Uppsats i svenska som andraspråk Flera orter (2)
Uppsats i svenska som andraspråk Eskilstuna
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Ämneskombination: Svenska/Engelska (GAM02) Eskilstuna
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap (GAM02) Eskilstuna
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk (GAM02) Eskilstuna
Tyska
Kultur och samhälle i Tyskland Distans
Tyska 3 Distans
Tyska 3 Distans
Tyska 3, specialarbete Distans
Teknik
3D-modellering - grundkurs Flera orter (2)
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Västerås
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign Eskilstuna
Entreprenörskap för industriell förnyelse Eskilstuna
Framtid och scenariodesign Distans
Grafisk form - grundkurs Eskilstuna
Grundläggande innovationsledning Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign Eskilstuna
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik Eskilstuna
Informationsdesign - webbdesign Distans
Innovation och kreativitetsledning Eskilstuna
Innovation- och förändringsledning Eskilstuna
Innovationsledning i praktiken Distans
Innovationsteknik i en industriell kontext Eskilstuna
Interaktionsdesign - informationsdesign Eskilstuna
Introduktion till innovationsteknik Eskilstuna
Kandidatprogram i teknisk matematik Västerås
Kreativ konceptutveckling 1 Flera orter (2)
Kreativ konceptutveckling 2 Flera orter (2)
Kreativitet i innovationsprocesser Eskilstuna
Kunskapsfilosofi Eskilstuna
Masterprogram i innovation och design Eskilstuna
Mätning av innovation Eskilstuna
Omvärldsanalys som innovationsteknik Eskilstuna
Projektledning Eskilstuna
Rumslig gestaltning - informationsdesign Eskilstuna
Senare del av program Västerås
Systemiska angreppsätt för innovation Eskilstuna
Trendspaning i teori och praktik Distans
Byggnadsteknik
Byggnadsfysik Flera orter (2)
Byggnadsteknik 1 Flera orter (2)
Byggnadsteknik 2 Flera orter (2)
Geoteknik och geologi Flera orter (2)
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik Eskilstuna
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik Västerås
Ritningslära Flera orter (2)
Strukturmekanik 1 Flera orter (2)
Strukturmekanik 2 Flera orter (2)
Vetenskaplig metod 1 Flera orter (2)
Design och produktutveckling
Konkurrenskraftiga produktionssystem Eskilstuna
Kvalitetsprocessen Eskilstuna
Masterprogram i produkt- och processutveckling - produktion och logistik Eskilstuna
Produktutveckling 2 Eskilstuna
Tillämpad operationsanalys och logistik Eskilstuna
Underhåll och tillförlitlighet Eskilstuna
Elektroteknik
Värmeöverföring Västerås
Fordonsteknik
Design av feltoleranta system Västerås
Information- och kommunikationsteknik
Kognition, interaktion och informationsdesign Eskilstuna
Maskinteknik
Avancerad produktutveckling Eskilstuna
Big data och maskininlärning på molnapplikationer för industriella applikationer Eskilstuna
Big data och molntjänster för industriella tillämpningar Distans
CAD fördjupning, distanskurs Distans
Industri 4.0 - Introduktion Distans
Industri 4.0 - Realisering Distans
Industriell design excellens Eskilstuna
Industriell excellens Eskilstuna
Industriell processutveckling Eskilstuna
Industriell underhållsutveckling Distans
Intelligenta fabriker Eskilstuna
Introduktion till industri 4.0 Eskilstuna
Masterprogram i hållbara energisystem Västerås
Produktions- och logistikplanering Eskilstuna
Ritteknik och CAD, distanskurs Distans
Simulering av produktionssystem Distans
Simulering av produktionssystem Eskilstuna
Medicinsk teknik
Medicinsk teknik Västerås
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, flöden och volymer Distans
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, optiska metoder Distans
Miljö och energiteknik
Biomassa som energikälla Distans
Byggnaders energisystem Västerås
Cirkulär ekonomi och miljöteknik Distans
Diagnostik för kraftverk och processer Distans
Elektriska maskiner Västerås
Elektriska transmissionssystem Västerås
Elkraftteknik Västerås
Energi och klimat Västerås
Energi och klimat Distans
Energi och naturresurser Distans
Energieffektivisering (energibesiktning av byggnader) Västerås
Fjärrvärmeteknik Västerås
Förbränningsteknik Västerås
Hållbar konsumtion Distans
Hållbar teknik för utvecklingsländer Distans
Hållbara energisystem - fördjupningsstudier Västerås
Hållbara energisystem - projekt Västerås
Internationella energisystem Västerås
Introduktion till energiteknik Västerås
Introduktion till hållbara energisystem Västerås
Introduktion till miljöteknik Distans
Klimatförändringar och energi: då, nu och i framtiden Distans
Kyl- och värmepumpteknik Västerås
Luftkvalitet Distans
Luftkvalitetshantering Distans
Miljöteknik för ingenjörer Västerås
Mätmetoder i strömning och värmeöverföring Distans
Processimulering Västerås
Processmodellering Västerås
Processoptimering Västerås
Självständigt arbete i energiteknik inom industriell ekonomi Eskilstuna
Solceller och solfångare Västerås
Styrning av energisystem Västerås
Systematisk energieffektivisering (energihushållning) Västerås
Tillämpad spektroskopi för framtida energi- och miljösystem Distans
Tillämpad termodynamik Västerås
Tillämpning av industriell processtyrning Distans
Uppvärmningsteknik Västerås
Vattenkvalitet och vattenrening Distans
Vattenkvalitet och vattenrening Distans
Vind- och vattenkraft Västerås
Värme- och kraftteknik 1 Västerås
Värme- och kraftteknik 2 Flera orter (2)
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Förskollärarprogrammet Distans
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Västerås
Pedagogik
Att arbeta som specialpedagog Distans
Att som specialpedagog arbeta med kvalificerade samtal Distans
Didaktik - en introduktion Eskilstuna
Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält Eskilstuna
Didaktiska forskningsmiljöer - en fördjupning Eskilstuna
Förskoledidaktisk forskning Eskilstuna
Förskollärarprogrammet Västerås
Förskollärarprogrammet Distans
Förskollärarprogrammet Eskilstuna
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Eskilstuna
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat Eskilstuna
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 Eskilstuna
Handledning för yrkesverksamma inom hälso-, vård- och välfärdsområdet Distans
Kvalificerade samtal i specialpedagogisk verksamhet Distans
Kvantitativ och kvalitativ metod Eskilstuna
Lärare och handledning Flera orter (2)
Lärare och handledning II Eskilstuna
Masterprogram i didaktik Distans
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/svårigheter Distans
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/svårigheter för speciallärare och specialpedagoger Distans
Pedagogik 1-30 Flera orter (2)
Pedagogik 31-60 Flera orter (2)
Pedagogik 31-60 Flera orter (2)
Pedagogik 61-90 Flera orter (2)
Pedagogik 91-120 Eskilstuna
Pedagogisk utredning Distans
Självständigt arbete magister i didaktik Eskilstuna
Självständigt arbete master i didaktik Eskilstuna
Självständigt arbete master i didaktik Eskilstuna
Sociala samspelsprocesser för specialpedagoger Distans
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling (AUM01) Distans
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning (AUM01) Distans
Speciallärarutbildning 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet - matematikutveckling (XAUM2) Distans
Speciallärarutbildning 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet - utvecklingsstörning (XAUM2) Distans
Specialpedagogprogrammet Distans
Språklig och kulturell mångfald Eskilstuna
Valfri fördjupning i didaktik Eskilstuna
Vetenskaplig metod Eskilstuna
Vetenskaplig metod och fältstudier Eskilstuna
Ämnesdidaktisk fördjupning Eskilstuna
Ämnesdidaktisk fördjupning mot förskolan Eskilstuna
Vård / Omsorg
Amning och anknytning Västerås
Masterprogram i hälso- och välfärdsteknik - införande, tillämpning och utvärdering Distans
Sjuksköterskeprogrammet Nyköping
Sjuksköterskeprogrammet Västerås
Sjuksköterskeprogrammet Eskilstuna
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Västerås
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, EKG i praktiken Distans
Hälsa och samhälle
Arbetsliv och hälsa - Människan i arbetslivet Västerås
Arbetslivet som vetenskapligt fält II Västerås
Att främja barns och ungas psykiska hälsa Västerås
Att utveckla interventioner för att främja hälsa och förebygga ohälsa Västerås
Examensarbete i folkhälsovetenskap Västerås
Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling Västerås
Fysisk aktivitet och hälsa Distans
Hälsa och jämlikhet - globalt perspektiv Västerås
Hälsofrämjande arbete - implementering Västerås
Metoder för att studera hälsa Västerås
Vad är rättvist? Internationella jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa Distans
Vetenskapliga forskningsmetoder Västerås
What's up - Nutidsorientering Västerås
Hälso- och sjukvårdadministration
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet Distans
Medicin
Antibiotikaresistens - prevention och strategier Distans
Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Eskilstuna
Demens och psykisk ohälsa hos äldre Distans
Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling Distans
Infektionssjukdomar Distans
Kardiologi: Arytmier Distans
Kardiologi: Hjärtsvikt Distans
Läkemedel och äldre Distans
Läkemedelsbiverkningar och biverkningsrapportering - utifrån ett sjuksköterskeperspektiv Distans
Medicinsk behandling av diabetes Eskilstuna
Psykopatologi Västerås
Smärta och smärtbehandling Distans
Sår och sårbehandling Eskilstuna
Trycksår - prevention och behandling Distans
Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom Distans
Vård och behandling vid akutmedicinska sjukdomar och tillstånd Distans
Vård och behandling vid njurmedicinska sjukdomar Distans
Omvårdnad / Omsorg
Barncentrerad vård Västerås
Barnmorskeprogrammet Västerås
Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Eskilstuna
Examensarbete i vårdvetenskap, master Västerås
Existentiell vägledning Västerås
Hälsa och välfärd - perspektiv på jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet Västerås
Hälsa och välfärd - perspektiv på profession, organisation och innovation Västerås
Hälso- och välfärdsteknik samt förändringsarbete för det multiprofessionella teamet Distans
Implementering av hälso- och välfärdsteknik Distans
Komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad Västerås
Konsten att handleda i vårdande under verksamhetsförlagd utbildning Eskilstuna
Omvårdnad vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Västerås
Patientsäkerhet Distans
Personcentrerad vård Västerås
Psykisk ohälsa, hälsa och återhämtning Eskilstuna
Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad Eskilstuna
Vetenskapliga metoder Distans
Vård av personer med diabetes Västerås
Vård och omsorg om äldre personer med demens och psykisk ohälsa Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola
721 23 VÄSTERÅS


Recensioner

Det finns inga recensioner för Mälardalens högskola

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön