Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Beteendevetenskapliga programmet Eskilstuna
Evidensbaserad praktik och utvärdering Västerås
Examensarbete i arbetslivsvetenskap Västerås
Examensarbete i socialt arbete Eskilstuna
Förskollärarprogrammet Distans
Förskollärarprogrammet Eskilstuna
Förskollärarprogrammet Västerås
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Eskilstuna
Humanistisk och existentiell psykologi, Västerås
Hälsofrämjande ledarskap Eskilstuna
Internationellt och transnationellt socialt arbete Eskilstuna
Internationellt och transnationellt socialt arbete Eskilstuna
Introduktion till arbetslivspsykologi Distans
Kommunikation och medier Västerås
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 Distans
Kvalitativa forskningsmetoder I Västerås
Kvantitativa forskningsmetoder I Västerås
Mångkulturellt socialt arbete Eskilstuna
Politik som rationellt handlande Distans
Psykologi 1-30 Eskilstuna
Psykologi 1-30 Västerås
Psykologi 31-60, inriktning arbetslivspsykologi Västerås
Psykologi 61-90 Västerås
Social omsorg i socialt arbete Eskilstuna
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30 Eskilstuna
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60 Västerås
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90 Västerås
Socionomprogrammet Eskilstuna
Statsvetenskap 61-90 Västerås
Tillämpad statistik för ingenjörer Distans
Utvecklingspsykologi Distans
Data / IT
Artificiell intelligens Västerås
Automatisk testgenerering Distans
Avancerad komponentbaserad programvaruteknik Västerås
Databaser Västerås
Datakommunikation Västerås
Datakommunikation för inbyggda system 1 Västerås
Datakommunikation i nätverk I, distanskurs Distans
Datakommunikation i nätverk II, distanskurs Distans
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion Västerås
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion Västerås
Datorgrafikens grunder Västerås
Deep learning för industriell bildbehandling Distans
Design av autonoma system Västerås
Distribuerade system Västerås
Funktionell programmering med F# Västerås
Inbyggda system II Västerås
Industrirobotik Västerås
Information - kunskap - vetenskap - etik Västerås
Information - kunskap - vetenskap - etik Västerås
Intelligenta system Västerås
Introduktion till infrastrukturer för IoT Distans
Kompilatorteori Västerås
Kvalitetssäkring - Certifiering av säkerhetskritiska (programvaru-) system Distans
Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken Distans
Kvalitetssäkring - Upptäcka fel genom formell verifiering Distans
Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, distanskurs Distans
Lärande system Västerås
Mjukvaruutveckling för realtidssystem Västerås
Modellbaserad utveckling Västerås
Nätverkstjänster Västerås
Objektorienterad programmering Västerås
Operativsystem Västerås
Parallella system Västerås
Prediktiv dataanalys Distans
Programmering Västerås
Programmering Västerås
Programmering av mobila applikationer Västerås
Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete Västerås
Programvaruteknik 3: Programvaruarkitektur och processer Västerås
Programvarutest Distans
Projekt i inbyggda system Västerås
Projekt i intelligenta inbyggda system Västerås
Senare del av program Västerås
Senare del av program Västerås
Senare del av program Västerås
Statistisk analys i industriella system Distans
Säkerhet i datornätverk, distanskurs Distans
Säkerhet i datornätverk, fortsättningskurs Västerås
Säkerhetskritiska system Västerås
Tillämpad artificiell intelligens Västerås
Utveckling av industriella system Västerås
Validering och verifiering av mjukvara Västerås
Ekonomi / Försäljning
Ekonometri Västerås
Industriell ekonomi Västerås
Industriell ekonomi Västerås
Labour Economics Västerås
Makroekonomisk teori Västerås
Makroekonomisk teori Västerås
Ekonomi
Aktuella frågor inom konsumentmarknadsföring Västerås
Aktuella frågor inom konsumentmarknadsföring Västerås
Att utveckla organisationer och ledarskap Distans
Avancerad ekonomisk styrning och strategisk ekonomistyrning Eskilstuna
Avancerad externredovisning Eskilstuna
Den effektiva organisationen Distans
E-handel och digitalisering Västerås
E-handel och digitalisering Västerås
Eventmarknadsföring Distans
Fördjupad koncernredovisning för VFU-studenter Distans
Företagande i samhället Eskilstuna
Företagets internationaliseringsprocess Västerås
Företagsekonomisk forskning i praktiken Eskilstuna
Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit Distans
Internationell HRM Västerås
Internationell HRM Västerås
Internationell projektledning Västerås
Internationell projektledning Västerås
Konsumentbeteende Distans
Ledarskap och team Distans
Management i multinationella företag Västerås
Management i multinationella företag Västerås
Management och arbetsliv med VFU Västerås
Marknader och affärsrelationer med VFU Västerås
Marknadsföring - en introduktion Distans
Marknadsstrategi i praktiken Västerås
Nutida perspektiv på managementstudier Eskilstuna
Räkna med lönsamhet Distans
Sports management Distans
Strategi och internationell marknadsföring Västerås
Strategier, marknadsföring och management Västerås
The Internationalisation Process of Companies Västerås
Verksamhetsstyrning Eskilstuna
Estetiska inriktningar
Huvudinstrument fortsättningskurs 1 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 1 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 2 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 2 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 3 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 3 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 4 Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 4 Västerås
Kammarmusik VI Västerås
Kammaropera 2 Västerås
Kammaropera 2 Västerås
Kammaropera 4 Västerås
Kammaropera 4 Västerås
Romantikens orkestermusik 1 Västerås
Romantikens orkestermusik 2 Västerås
Scenframträdande 1 Västerås
Scenframträdande 2 Västerås
Scenframträdande 3 Västerås
Scenframträdande 4 Västerås
Design
Grafisk form - grundkurs Eskilstuna
Informationsdesign - webbdesign Distans
Juridik
Kredit- och obeståndsrätt Eskilstuna
Kommunikation / Media
Projektledning inom innovation och design Eskilstuna
Tidiga faser inom innovation och design Eskilstuna
Kultur / Humanistiska inriktningar
Det otäcka - skräck och litteratur Distans
Litteraturvetenskap 2 Eskilstuna
Litteraturvetenskap, fördjupning 2 Distans
Nordic Noir - perspektiv på nordisk kriminallitteratur Distans
Naturvetenskap
Fysik
Ellära Västerås
Mekanik I Västerås
Mekanik II Västerås
Värme- och vågrörelselära, grundkurs Västerås
Matematik
Abstrakt algebra Västerås
Analysens grunder Västerås
Analytisk finans II Västerås
Biomatematik och bioinformatik Västerås
Datoralgebra med tillämpningar Västerås
Differentialekvationer, grundkurs Västerås
Diskret matematik, fortsättningskurs Västerås
Flervariabelkalkyl Västerås
Försäkringsmatematik Västerås
Introduktion till reell och komplex analys Västerås
Kvantberäkningar och information Västerås
Matematik grundkurs Distans
Matematiken bakom internet Västerås
Matematisk logik med datainriktning Västerås
Operationsanalys Västerås
Optimering Västerås
Portföljteori I Västerås
Portföljteori II Västerås
Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet Västerås
Sannolikhetslära Västerås
Simulering Västerås
Statistisk inferensteori Västerås
Tidsserieanalys Västerås
Vektoralgebra, grundkurs Distans
Wavelets Västerås
Språk
Andraspråksinlärning Eskilstuna
Att lära på sitt andraspråk Eskilstuna
Fonetik i ett andraspråksperspektiv Eskilstuna
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet Distans
Fördjupningskurs i sociolingvistik Eskilstuna
Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv Distans
Interkulturell kommunikation Västerås
Invandring och kulturmöten Distans
Kommunikation i arbetslivet Västerås
Litteratur och flerspråkighet Eskilstuna
Retorik Eskilstuna
Samtalsanalys Eskilstuna
Skriftlig kommunikation i teori och praktik Västerås
Skrivande i ett medieperspektiv Eskilstuna
Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet Eskilstuna
Språk i Norden Eskilstuna
Språkutvecklingsanalys Eskilstuna
Språkutvecklingsanalys Distans
Tysk affärskommunikation Distans
Tyska 1 Västerås
Tyska 1 i Tyskland Västerås
Tyska 2 i Tyskland Västerås
Tyska 3, specialarbete Distans
Uppsats i svenska som andraspråk Eskilstuna
Engelska
Akademisk engelska Västerås
Akademisk engelska för självständiga arbeten Västerås
Engelska 1: kommunikation Västerås
Engelska 1: språkvetenskap 1 Västerås
Engelska 2 Språk i arbetslivet Distans
Engelska 2 Språk i sammanhang Västerås
Engelska 2, Språkvetenskap 2 Västerås
Engelska 2: Litteratur 2 Västerås
Engelska 3, Uppsats i engelska Eskilstuna
Engelska 4, Korpuslingvistik Distans
Engelska 4, Narrativ och teori Distans
Engelska 4, uppsats på avancerad nivå i engelska Distans
Engelska i ett kontrastivt perspektiv Distans
Teknik
Byggnadsteknik
Byggnadsfysik Västerås
Byggnadsteknik 2 Västerås
Geoteknik och geologi Västerås
Strukturmekanik 1 Västerås
Strukturmekanik 2 Västerås
Vetenskaplig metod 1 Västerås
Design och produktutveckling
Entreprenörskap 1 Eskilstuna
Entreprenörskap 2 Eskilstuna
Entreprenörskap 2 Eskilstuna
Framtid och scenariodesign Distans
Innovation och kreativitetsledning Eskilstuna
Innovation- och förändringsledning Eskilstuna
Kreativ konceptutveckling 1 Västerås
Kreativ konceptutveckling 2 Västerås
Kunskapsfilosofi Eskilstuna
Kvalitetsprocessen Eskilstuna
Mätning av innovation Eskilstuna
Omvärldsanalys som innovationsteknik Eskilstuna
Processer för värdeskapande Eskilstuna
Produktutveckling 2 Eskilstuna
Projektledning Eskilstuna
Projektledning Eskilstuna
Socio-ekonomiska perspektiv i naturvetenskap och hållbar utveckling Eskilstuna
Supply Chain Management Eskilstuna
Systemiska angreppsätt för innovation Eskilstuna
Tillämpad entreprenörskap och projektledning Eskilstuna
Tillämpad operationsanalys och logistik Eskilstuna
Trendspaning i teori och praktik Distans
Underhåll och tillförlitlighet Eskilstuna
Elektroteknik
Elektronik grundkurs Västerås
Elektroniksystem Västerås
Grunder i medicinsk teknik för vårdpersonal Distans
Medicinsk teknik Västerås
Mobila robotar Västerås
Sensorteknik Västerås
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, EKG i praktiken Distans
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, flöden och volymer Distans
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, optiska metoder Distans
Farkostteknik
Design av feltoleranta system Västerås
Information- och kommunikationsteknik
Design och estetik Eskilstuna
Forskningsmetoder inom innovation och design 1 Eskilstuna
Forskningsmetoder inom innovation och design 2 Eskilstuna
Kommunikation i komplexa organisationer Eskilstuna
Projektmetodik inom innovation och design Eskilstuna
Teknikillustration Eskilstuna
Vetenskapsillustration Eskilstuna
Maskinteknik
Avancerad produktutveckling Eskilstuna
Big data och molntjänster för industriella tillämpningar Eskilstuna
CAD fördjupning Eskilstuna
CAD fördjupning, distanskurs Distans
CAD fördjupning, distanskurs Distans
Industri 4.0 - Introduktion Eskilstuna
Industri 4.0 - Realisering Eskilstuna
Industriell Internet of Things för tillverkningsindustrin Eskilstuna
Industriell processutveckling Eskilstuna
Industriell projektledning Eskilstuna
Intelligenta fabriker Eskilstuna
Introduktion till industri 4.0 Eskilstuna
Kvalitetsutveckling och ledarskap Västerås
Kvalitetsutveckling och ledarskap Distans
Molnbaserad datahantering och analys för industriella system Eskilstuna
Produktions- och logistikplanering Eskilstuna
Ritteknik och CAD, distanskurs Distans
Miljö och energiteknik
Byggnaders energisystem Västerås
Byggnaders energisystem Västerås
Cirkulär ekonomi och miljöteknik Distans
Diagnostik för kraftverk och processer Distans
Elektriska maskiner Västerås
Elektriska transmissionssystem Västerås
Elkraftteknik Västerås
Elkunskap - grundkurs Västerås
Energi och klimat Distans
Energi och klimat Västerås
Energi och naturresurser Västerås
Energi och naturresurser Distans
Energieffektivisering (energibesiktning av byggnader) Västerås
Fjärrvärmeteknik Västerås
Förbränningsteknik Västerås
Hållbar konsumtion Västerås
Hållbar konsumtion Distans
Hållbar teknik för utvecklingsländer Västerås
Hållbar teknik för utvecklingsländer Distans
Ingenjörsinriktad Yrkeserfarenhet Västerås
Internationella energisystem Västerås
Klimatförändringar och energi: då, nu och i framtiden Distans
Klimatförändringar och energi: då, nu och i framtiden Västerås
Kyl- och värmepumpteknik Västerås
Luftkvalitet Västerås
Luftkvalitet Distans
Luftkvalitetshantering Distans
Miljöteknik för ingenjörer Västerås
Processimulering Västerås
Processmodellering Västerås
Processoptimering Västerås
Självständigt arbete i energiteknik inom industriell ekonomi Eskilstuna
Solceller och solfångare Västerås
Tillämpad spektroskopi för framtida energi- och miljösystem Distans
Tillämpad termodynamik Västerås
Uppvärmningsteknik Västerås
Vattenkvalitet och vattenrening Distans
Vattenkvalitet och vattenrening Västerås
Vind- och vattenkraft Västerås
Virtuellt biokemisk metanpotential (BMP) test Distans
Värme- och kraftteknik 1 Västerås
Värme- och kraftteknik 2 Västerås
Värme- och kraftteknik 2 Distans
Värmeöverföring Västerås
Utbildning / Pedagogik
Didaktiska forskningsmiljöer - en fördjupning Eskilstuna
Förskoledidaktisk forskning Eskilstuna
Språklig och kulturell mångfald Eskilstuna
Språklig och kulturell mångfald Eskilstuna
Vetenskaplig metod Eskilstuna
Vetenskaplig metod och fältstudier Eskilstuna
Lärare
Handledning för yrkesverksamma inom hälso-, vård- och välfärdsområdet Distans
Lärare och handledning Köping
Lärare och handledning Eskilstuna
Lärare och handledning Västerås
Lärare och handledning II Eskilstuna
Pedagogik 1-30 Eskilstuna
Pedagogik 31-60 Västerås
Pedagogik 31-60 Västerås
Pedagogik 61-90 Västerås
Pedagogik 91-120 Eskilstuna
Vård / Medicin
Hälsa och samhälle
Arbetsliv och hälsa - Människan i arbetslivet Västerås
Entreprenörskap inom hälsa och välfärd Västerås
Fysisk aktivitet och hälsa Distans
Hållbar samhällsutveckling-ur ett folkhälsoperspektiv Västerås
Hälsa och jämlikhet - globalt perspektiv Västerås
Hälsoekonomi Västerås
Hälsofrämjande arbete - implementering Västerås
Hälsofrämjande arbete - tillämpning Västerås
Metoder för att studera hälsa Västerås
Vad är rättvist? Internationella jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa Distans
Vetenskapliga forskningsmetoder Västerås
What's up - Nutidsorientering Västerås
Medicin
Akutsjukvård 2 - specifik omvårdnad och vårdprocesser vid akuta sjukdomstillstånd Distans
Antibiotikaresistens - prevention och strategier Distans
Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans
Demens och psykisk ohälsa hos äldre Distans
Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling Distans
Infektionssjukdomar Distans
Kardiologi - Kranskärlssjukdom Distans
Läkemedel och äldre Distans
Läkemedelsbiverkningar och biverkningsrapportering - utifrån ett sjuksköterskeperspektiv Distans
PM inför examensarbete inom fysioterapi Västerås
PM inför examensarbete inom fysioterapi Västerås
Psykopatologi Västerås
Smärta och smärtbehandling Distans
Trycksår - prevention och behandling Distans
Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom Distans
Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom Distans
Vård och behandling vid akutmedicinska sjukdomar och tillstånd Distans
Omvårdnad / Omsorg
Akutsjukvård 3 - Avancerad omvårdnad och katastrofmedicin vid akuta skadehändelser och trauma Distans
Amning och anknytning Västerås
Amning och anknytning Västerås
Arbete och hälsa Västerås
Barnmorskeprogrammet Västerås
Examensarbete i vårdvetenskap Västerås
Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Eskilstuna
Hälsofrämjande, habiliterande och rehabiliterande omvårdnadsinsatser inom hälso- och sjukvård i hemmet Distans
Internationella perspektiv på åldrande Eskilstuna
Komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad Västerås
Konsten att handleda i vårdande under verksamhetsförlagd utbildning Västerås
Palliativ vård och omvårdnad vid hälso- och sjukvård i hemmet Distans
Sjuksköterskans kärnkompentenser ur vårdteoretiska perspektiv Västerås
Sjuksköterskeprogrammet Eskilstuna
Sjuksköterskeprogrammet Västerås
Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad Eskilstuna
Vård av personer med diabetes Västerås
Sjukgymnastik och rehabilitering
Anpassa och ordinera fysisk aktivitet Västerås
Beteendemedicinska tillämpningar i fysioterapi Distans
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi Västerås
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin Västerås
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin Västerås
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin, master Västerås
Fysioterapeutprogrammet Västerås
Handledning och bedömning av studenters kompetenser i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd Distans
Studentens lärande och pedagogiska strategier vid handledning i verksamhetsförlagd utb inom hälsa, vård och välfärd Distans
Teorifördjupning i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin Västerås

Visa alla

Hitta till utbildaren

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola
721 23 VÄSTERÅS