Visa allastudier.se som: Mobil

Psykologi 1-30

Mälardalens högskola
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Eskilstuna
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Eskilstuna
Sista ansökan: 2019-10-14

Psykologi 1-30

Förståelse för dig själv, dina medmänniskor och din omgivning samt förmågan att tänka kritiskt är viktiga förutsättningar för att kunna samspela med andra på sätt som gynnar dig själv och samhället. Kursen behandlar hur människor formas och utvecklas, hur vi tänker, känner, beter oss och samspelar med andra samt vilka forskningsmetoder psykologiämnet använder sig av för att studera människors beteende och dess orsaker.
Kursen ger en bred grund inför fördjupningskurser i psykologi.

Vid psykologikursen PSA119 förekommer det att vissa kursmoment förläggs på annan campusort än den där du blivit antagen. Samföreläsningar kommer att ges alternerande i Eskilstuna och Västerås. Gratis bussresor enligt tidtabell mellan campusorterna.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Hitta till utbildaren

Mälardalens högskola