Visa allastudier.se som: Mobil

Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, flöden och volymer

Mälardalens högskola
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
2.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2021 - Distans

Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, flöden och volymer

Behovet av kunskap inom medicinsk teknik är stort inom vården. För att vårdmiljön skall bli så säker som möjligt för både patient och personal, är det viktigt att du som använder medicinteknisk utrustning vet hur den fungerar. Förutom praktiskt handhavande bör du även ha förståelse för undersökningsresultat och behandlingsmetoder. Det är också nödvändigt att ha kunskap om de risker som kan vara förknippade med utrustningen.Många medicintekniska utrustningar berör flöden och volymer. Syftet med denna kurs är att studenten ska skaffa sig praktiska och teoretiska kunskaper för att åstadkomma riskminimering och ökad kvalitet vid kliniskt användande av denna typ av medicinteknisk utrustning i vården.Kursen behandlar funktionen hos de vanligaste medicintekniska produkterna baserade på flöden och volymer i modern vårdmiljö för övervakning, diagnos och behandling av patienter. I anknytning till respektive produkt behandlas frågor om ökad kvalitet på mät- och behandlingsresultatet och hur risker minimeras vid användandet av utrustningen.Kursen kan med fördel kompletteras med kurserna Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, optiska metoder och Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, EKG i praktiken för att få en helhetsbild av vanligt förekommande tekniker i modern vårdmiljö.

Förkunskaper

Grunder i medicinsk teknik för vårdpersonal 2 hp, eller motsvarande.

Mälardalens högskola

Lätt att trivas under resans gång

Ditt livs resa börjar på Mälardalens högskola - en av de bästa i landet Mälardalens högskola är en startstation för dig som vill vidare. Vi är en av de bästa i landet på att ge utbildning som leder till jobb. Cirka...


Läs mer om Mälardalens högskola och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Mälardalens högskolaRecensioner

Det finns inga recensioner för Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, flöden och volymer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön