Visa allastudier.se som: Mobil

Ditt livs resa börjar på Mälardalens universitet

Mälardalens universitetär en startstation för dig som vill vidare. Vi är en av de bästa i landet på att ge utbildning som leder till jobb. Cirka 80 procent av våra studenter får jobb inom ett år efter examen. Inte så dumt för din framtida karriär, eller hur? 

Lätt att trivas under resans gång

En stort universitet, men ändå nära till allt. Som student är det lätt att trivas på Mälardalens universitet. När du väljer MDH, får du inte bara en utbildning av hög kvalitet, du får också närheten alla pratar om. Närhet till dina lärare. Närhet till arbetsgivare och näringsliv. Och tack vare centrala campus i Västerås och Eskilstuna: närhet till kultur, nöjen, idrott och affärer.

Toppbetyg av näringslivet

Visste du att vi får toppbetyg i Svenskt Näringslivs granskning av högskolors samverkan med näringslivet? Tack vare detta får du som student tillgång till många viktiga nätverk och kontakter under studietiden.

Brett utbud och bostadsgaranti

Inom vilket område vill du plugga? Vi har ett brett utbud av utbildningar inom teknik, vård, ekonomi och lärarutbildningar. Dessutom har vi bostadsgaranti för studenter som flyttar hit. Eller så kan du välja att pendla till oss. Från Stockholm tar det bara en timme med tåg. Var börjar din resa?

Visa alla utbildningar med Mälardalens universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår Klassrum Flera orter (2)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Beteendevetenskapliga programmet
Beteendevetenskapliga programmet Klassrum Flera orter (2)
Psykologi
Hälsofrämjande ledarskap Klassrum Eskilstuna
Introduktion till arbetslivspsykologi Distans Distans
Psykologi 1-30 Klassrum Flera orter (2)
Psykologi 31-60, med inriktning mot hälsa Klassrum Västerås
Psykologi 61-90 Klassrum Västerås
Socialpsykologi Distans Distans
Utvecklingspsykologi Distans Distans
Sociologi
Socialt arbete - Internationellt och transnationellt socialt arbete Klassrum Eskilstuna
Socialt arbete - Social omsorg i socialt arbete Klassrum Eskilstuna
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30 Klassrum Eskilstuna
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60 Klassrum Västerås
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90 Klassrum Västerås
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Eskilstuna
Bygg / Anläggning
Elektriker
Grunder i medicinsk teknik för vårdpersonal Distans Distans
Data / IT
Artificiell intelligens Klassrum Västerås
Artificiell intelligens 1 Klassrum Eskilstuna
Artificiell intelligens 2 Klassrum Eskilstuna
Databaser Klassrum Västerås
Datakommunikation Klassrum Västerås
Datakommunikation för inbyggda system 1 Klassrum Västerås
Datakommunikation i nätverk II, distanskurs Distans Distans
Datastrukturer och algoritmer, fortsättningskurs Klassrum Västerås
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion med C Klassrum Västerås
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion med Python Klassrum Eskilstuna
Datavetenskapliga programmet Klassrum Västerås
Datorgrafikens grunder Klassrum Västerås
Datornätverk och datakommunikation Klassrum Västerås
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik Klassrum Västerås
Information - kunskap - vetenskap - etik Klassrum Västerås
Introduktion till maskininlärning Distans Distans
Kandidatprogram i tillämpad AI Klassrum Eskilstuna
Operativsystem Klassrum Västerås
Smarta digitala plattformar: molntjänster, säkerhet och Big data Klassrum Eskilstuna
Säkerhet i datornätverk, distanskurs Distans Distans
CAD
CAD fördjupning Klassrum Eskilstuna
CAD fördjupning, distanskurs Distans Distans
Programmering
Funktionell programmering med F# Klassrum Västerås
Objektorienterad programmering Klassrum Västerås
UX-design
Universell design för interaktion Klassrum Eskilstuna
Ekonomi
Ekonomprogrammet
Ekonomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi
Att utveckla organisationer och ledarskap Distans Distans
Den effektiva organisationen Distans Distans
Digitalisering av verksamheter Klassrum Eskilstuna
E-handel och digitalisering Klassrum Västerås
Ekonomistyrning Klassrum Västerås
Eventmarknadsföring Distans Distans
Företagets internationaliseringsprocess Klassrum Västerås
Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit Distans Distans
Innovationsprogrammet Klassrum Eskilstuna
International Business Management Klassrum Västerås
Internationell HRM Klassrum Västerås
Internationell projektledning Klassrum Västerås
Konsumentbeteende Distans Distans
Ledarskap och team Distans Distans
Management i multinationella företag Klassrum Västerås
Management och arbetsliv Klassrum Västerås
Marknader och affärsrelationer Klassrum Västerås
Marknadsföring - en introduktion Distans Distans
Marknadsstrategi i praktiken Klassrum Västerås
Nordiska perspektiv på marknadsföring och management Klassrum Västerås
Räkna med lönsamhet Distans Distans
Service Management Klassrum Västerås
Sports management Distans Distans
Sports marketing Distans Distans
Tjänster och tjänstekvalitet Distans Distans
Industriell ekonomi
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Eskilstuna
Nationalekonomi
Analytical Finance Klassrum Västerås
Globalisering och internationell handel Klassrum Västerås
Makroekonomi 1 Klassrum Eskilstuna
Makroekonomi 2 Klassrum Eskilstuna
Makroekonomisk teori Klassrum Västerås
Mikroekonomi 1 Klassrum Eskilstuna
Mikroekonomi 2 Klassrum Eskilstuna
Redovisning / Bokföring
Externredovisning Klassrum Västerås
Estetiska utbildningar
Musik
Huvudinstrument fortsättningskurs 1 Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 1 för sångare Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 2 Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 2 för sångare Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 3 Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 4 Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 5 Klassrum Västerås
Huvudinstrument fortsättningskurs 6 Klassrum Västerås
Kammarmusik V Klassrum Västerås
Kammarmusik V för sångare Klassrum Västerås
Kammarmusik VI Klassrum Västerås
Kammarmusik VI för sångare Klassrum Västerås
Kammarmusikprogrammet - Blåsinstrument Klassrum Västerås
Kammarmusikprogrammet - Klaverinstrument Klassrum Västerås
Kammarmusikprogrammet - Stråkinstrument Klassrum Västerås
Kammarmusikprogrammet - Sång Klassrum Västerås
Orkester 1 Klassrum Västerås
Romantikens orkestermusik 1 Klassrum Västerås
Romantikens orkestermusik 2 Klassrum Västerås
Scenframträdande 1 Klassrum Västerås
Scenframträdande 2 Klassrum Västerås
Scenframträdande 3 Klassrum Västerås
Scenframträdande 4 Klassrum Västerås
Humaniora
Litteraturvetenskap
Det otäcka - skräck och litteratur Distans Distans
Litteraturvetenskap 2 Klassrum Eskilstuna
Nordic Noir - perspektiv på nordisk kriminallitteratur Distans Distans
Juridik
Internationell affärsjuridik Klassrum Västerås
Kommunikation / Media
Grafisk design
Informativ illustration - informationsdesign Klassrum Eskilstuna
Rumslig gestaltning - informationsdesign Klassrum Eskilstuna
Textdesign - informationsdesign Klassrum Eskilstuna
Kommunikation
Att informera med text Distans Distans
Kommunikation i organisationer Klassrum Eskilstuna
Planerad kommunikation Klassrum Eskilstuna
Marknadsföring / PR
Internationella marknadsföringsprogrammet Klassrum Västerås
Medieproduktion
Teknikillustration Klassrum Eskilstuna
Vetenskapsillustration Klassrum Eskilstuna
Retorik
Retorik Klassrum Eskilstuna
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Projektledning Klassrum, Distans Flera orter (3)
Naturvetenskap
Fysioterapi: Examensarbete Klassrum Västerås
Fysioterapi: PM inför examensarbete Klassrum Västerås
Fysik
Dynamik, Krafter och Rörelse Klassrum Eskilstuna
Ellära Klassrum Västerås
Mekanik II Klassrum Västerås
Strukturmekanik 2 Klassrum Flera orter (2)
Värme- och vågrörelselära, grundkurs Klassrum Västerås
Geovetenskap
Geoteknik och geologi Klassrum Flera orter (2)
Matematik
Datoralgebra med tillämpningar Klassrum Västerås
Differentialekvationer, grundkurs Klassrum Västerås
Finita elementmetoden Klassrum Västerås
Flervariabelkalkyl Klassrum Västerås
Geometri Distans Distans
Introduktion till reell och komplex analys Klassrum Västerås
Matematik för grundlärare F-3, del 1 Klassrum Eskilstuna
Matematik grundkurs Distans Distans
Operationsanalys Klassrum Västerås
Sannolikhetslära Klassrum Västerås
Simulering Klassrum Västerås
Statistisk inferensteori Klassrum Västerås
Samhällsvetenskap
Statistik
Statistik Klassrum Västerås
Statsvetenskap
Demokrati, makt och medborgarskap Klassrum Västerås
Kandidatuppsats i statsvetenskap Klassrum Västerås
Politik som rationellt handlande Distans Distans
Statsvetarprogrammet Klassrum Västerås
Statsvetenskaplig metod II Klassrum Västerås
Utvärdering Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språk
Didaktik, utbildningsväsende och förskola: förutsättningar för förskollärares uppdrag Distans Distans
Språk i Norden Klassrum Eskilstuna
Språk- och kommunikationsprogrammet Klassrum Västerås
Engelska
Akademisk engelska Klassrum Västerås
Akademisk engelska för självständiga arbeten Klassrum Västerås
Engelska 2 Språk i arbetslivet Distans Distans
Engelska 2 Språk i sammanhang Klassrum Västerås
Engelska 2, Språkvetenskap 2 Klassrum Västerås
Engelska 2: Litteratur 2 Klassrum Västerås
Engelska i ett kontrastivt perspektiv Distans Distans
Svenska
Att lära på sitt andraspråk Klassrum Eskilstuna
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet Distans Distans
Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv Distans Distans
Interkulturell kommunikation Klassrum Västerås
Invandring och kulturmöten Distans Distans
Litteratur och flerspråkighet Klassrum Eskilstuna
Skriftlig kommunikation i teori och praktik Klassrum Västerås
Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet Klassrum Eskilstuna
Språkutvecklingsanalys Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska för grundlärare F-3, introduktion Klassrum Eskilstuna
Uppsats i svenska som andraspråk Klassrum Eskilstuna
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Ämneskombination: Svenska/Engelska (GAM02) Klassrum Eskilstuna
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk (GAM02) Klassrum Eskilstuna
Teknik
Ansvarsfull forskning och innovation (RRI) Klassrum Eskilstuna
Entreprenörskap 1 Klassrum Eskilstuna
Framtid och scenariodesign Distans Distans
Informationshantering och källkritik Klassrum Eskilstuna
Innovation- och förändringsledning Klassrum Eskilstuna
Innovationsledning i praktiken Distans Distans
Interaktionsdesign - informationsdesign Klassrum Eskilstuna
Kandidatprogram i teknisk matematik Klassrum Västerås
Mätning av innovation Klassrum Eskilstuna
Omvärldsanalys för innovation Klassrum Eskilstuna
Processer för värdeskapande Klassrum Eskilstuna
Teknik i organisationer och samhälle Distans Distans
Tillämpad entreprenörskap och projektledning Klassrum Eskilstuna
Trendspaning i teori och praktik Distans Distans
Byggnadsteknik
Byggnadsfysik Klassrum Flera orter (2)
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik Klassrum Flera orter (2)
Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign Klassrum Eskilstuna
Civilingenjörsprogrammet i robotik Klassrum Västerås
Design och produktutveckling
Högskoleingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign Klassrum Eskilstuna
Elektroteknik
Elektroniksystem Klassrum Västerås
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Elektroteknik (GHV01) Klassrum Västerås
Robust elektronik för tillförlitliga system Klassrum Västerås
Fordonsteknik
Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem Klassrum Västerås
Industri och produktion
Ansvarsfull innovation Klassrum Eskilstuna
Industri 4.0 - Introduktion Distans Distans
Medicinsk teknik
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, EKG i praktiken Distans Distans
Miljö och energiteknik
Byggnaders energisystem Klassrum Västerås
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Klassrum Västerås
Elektriska transmissionssystem Klassrum Västerås
Elkraftteknik Klassrum Västerås
Elkunskap - grundkurs Klassrum Västerås
Energi och klimat Distans Distans
Energi och naturresurser Distans Distans
Fjärrvärmeteknik Klassrum Västerås
Industriell förbränning och bränslen Klassrum Västerås
Kyl- och värmepumpteknik Klassrum Västerås
Miljöteknik för ingenjörer Klassrum Västerås
Självständigt arbete i energiteknik inom industriell ekonomi Klassrum Eskilstuna
Solceller och solfångare Klassrum Västerås
Tillämpad termodynamik Klassrum Västerås
Uppvärmningsteknik Klassrum Västerås
Värme- och kraftteknik 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat Klassrum Eskilstuna
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 Klassrum Eskilstuna
Introduktion till ämnesdidaktik i förskolan Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (GLM01) Distans Distans
Pedagogik
Handledning för yrkesverksamma inom hälso-, vård- och välfärdsområdet Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (GLM01) Distans Distans
Lärare och handledning Klassrum Eskilstuna
Pedagogik 1-30 Klassrum Eskilstuna
Pedagogik 31-60 Klassrum Västerås
Pedagogik 61-90 Klassrum Västerås
Specialpedagog
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/svårigheter Distans Distans
Pedagogisk utredning Distans Distans
Ämneslärare
Förskollärarprogrammet Klassrum, Distans Flera orter (3)
Vård / Omsorg
Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Klassrum Eskilstuna
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling Klassrum Västerås
Fysisk aktivitet och hälsa Distans Distans
Global hälsa och hållbar utveckling Klassrum Västerås
Hållbart arbetsliv, ledarskap och hälsa Klassrum Västerås
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Västerås
Medicin
Demens och psykisk ohälsa hos äldre Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Examensarbete i socialt arbete Klassrum Eskilstuna
Kvalitativa forskningsmetoder I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Psykologi
Examensarbete i arbetslivsvetenskap Klassrum Västerås
Kvantitativa forskningsmetoder I Klassrum Västerås
Sociologi
Existentiell vägledning Klassrum Västerås
Bygg / Anläggning
Elektriker
Avancerad signalbehandling Klassrum Västerås
Medicinsk teknik Klassrum Västerås
Data / IT
Avancerad komponentbaserad programvaruteknik Klassrum Västerås
Cybersäkerhet inom industriell Augmented Reality Distans Distans
Design av autonoma system Klassrum Västerås
Forskningsmetoder inom innovation och design 2 Klassrum Eskilstuna
Industrirobotik Klassrum Västerås
Intelligenta system Klassrum Västerås
Kvalitetssäkring - Certifiering av säkerhetskritiska (programvaru-) system Distans Distans
Masterprogram i intelligenta inbyggda system Klassrum Västerås
Masterprogram i programvaruteknik Klassrum Västerås
Mjukvaruutveckling för realtidssystem Klassrum Västerås
Modellbaserad utveckling Klassrum Västerås
Programvaruarkitektur Klassrum Västerås
Programvarutest Distans Distans
Projekt i intelligenta inbyggda system Klassrum Västerås
Tillämpad artificiell intelligens Klassrum Västerås
Ekonomi
Masterprogram i Financial Engineering Klassrum Västerås
Företagsekonomi
Aktuella frågor inom konsumentmarknadsföring Klassrum Västerås
Företagsekonomisk forskning i praktiken Klassrum Eskilstuna
Magisterprogram i företagsekonomi - Organisation/management (AGM06) Klassrum Eskilstuna
Magisterprogram i företagsekonomi - Redovisning och styrning (AGM06) Klassrum Eskilstuna
Estetiska utbildningar
Musik
Kammaropera 1 och 2 (Eng) Klassrum Västerås
Kammaropera 1 och 2 (Sv) Klassrum Västerås
Kammaropera 2 Klassrum Västerås
Kammaropera 4 Klassrum Västerås
Humaniora
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap, fördjupning 2 Distans Distans
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Magisterprogram i internationell marknadsföring Klassrum Västerås
Medieproduktion
Projektmetodik inom innovation och design Klassrum Eskilstuna
Tidiga faser inom innovation och design Klassrum Eskilstuna
Naturvetenskap
Avancerade undersökningar vid nedsatt andningsfunktion inom fysioterapi Distans Distans
Fördjupade åtgärder vid nedsatt andningsfunktion inom fysioterapi Distans Distans
Handledning och bedömning av studenters kompetenser i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd Distans Distans
Respirationssystemets anatomi, fysiologi och sjukdomar relevanta inom fysioterapi Distans Distans
Studentens lärande och pedagogiska strategier vid handledning i verksamhetsförlagd utb inom hälsa, vård och välfärd Distans Distans
Matematik
Analysens grunder Klassrum Västerås
Analytisk finans II Distans Distans
Beräkningskomplexitet Klassrum Västerås
Differentialekvationer med finansiella tillämpningar Klassrum Västerås
Grafteori, nätverk och tillämpningar Klassrum Västerås
Masterprogram i teknisk matematik Klassrum Västerås
Matematiken bakom internet Klassrum Västerås
Portföljteori II Klassrum Västerås
Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet Klassrum Västerås
Tidsserieanalys Klassrum Västerås
Miljö
Tillämpad spektral avbildning i miljöteknik Distans Distans
Språk
Engelska
Engelska 4, Korpuslingvistik Distans Distans
Engelska 4, Narrativ och teori Distans Distans
Engelska 4: Självständigt arbete på magisternivå Distans Distans
Svenska
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv och läsutveckling (AUM01) Distans Distans
Teknik
Masterprogram i innovation och design Klassrum Eskilstuna
Mobila robotar Klassrum Västerås
Sensorteknik Klassrum Västerås
Design och produktutveckling
Masterprogram i produkt- och processutveckling - produktion och logistik Klassrum Eskilstuna
Produktutveckling 2 Klassrum Eskilstuna
Fordonsteknik
Design av feltoleranta system Klassrum Västerås
Industri och produktion
Industriell processutveckling Klassrum Eskilstuna
Intelligenta fabriker Klassrum Eskilstuna
Supply Chain Management Klassrum Eskilstuna
Utveckling av produkter för cirkulära affärsmodeller Klassrum Eskilstuna
Maskinteknik
Digitala tvillingar, XR och AI för Industri 4.0 Distans Distans
Industri 4.0 - Optimering av produktionssystem Distans Distans
Industri 4.0 - Realisering Distans Distans
Industrialisering och upprampning i Industri 4.0 Distans Distans
Smart logistik Distans Distans
Tillämpad operationsanalys och logistik Klassrum Eskilstuna
Visualisering för industri 4.0 Klassrum Eskilstuna
Miljö och energiteknik
Behandling och hantering av dricksvatten Distans Distans
Hållbar produktion och konsumtion Distans Distans
Hållbara städer och infrastruktur Distans Distans
Internationella energisystem Klassrum Västerås
Masterprogram i hållbara energisystem Klassrum Västerås
Masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling Distans Distans
Processimulering Klassrum Västerås
Processmodellering Klassrum Västerås
Processoptimering Klassrum Västerås
Resursåtervinning och avfallshantering Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Didaktiska forskningsmiljöer - en fördjupning Klassrum Eskilstuna
Förskoledidaktisk forskning Klassrum Eskilstuna
Kvantitativ och kvalitativ metod Klassrum Eskilstuna
Masterprogram i didaktik Distans Distans
Självständigt arbete magister i didaktik Klassrum Eskilstuna
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling (AUM01) Distans Distans
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning (AUM01) Distans Distans
Specialpedagogprogrammet Distans Distans
Språklig och kulturell mångfald Klassrum Eskilstuna
Vetenskaplig metod Klassrum Eskilstuna
Vetenskaplig metod och fältstudier Klassrum Eskilstuna
Pedagogik
Pedagogik 91-120 Klassrum Eskilstuna
Specialpedagog
Att arbeta som specialpedagog Distans Distans
Kvalificerade samtal i specialpedagogisk verksamhet Distans Distans
Vård / Omsorg
Att möta personer med komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad Klassrum Västerås
Barnmorskeprogrammet Klassrum Västerås
Examensarbete i vårdvetenskap Klassrum Västerås
Examensarbete inom psykiatrisk omvårdnad Klassrum Eskilstuna
Implementering av hälso- och välfärdsteknik Distans Distans
Konsten att handleda i vårdande under verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Västerås
Läkemedel och äldre Distans Distans
Smärta och smärtbehandling Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Västerås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Klassrum Västerås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum Eskilstuna
Vård av personer med diabetes Distans Distans
Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom Distans Distans
Fysioterapeut
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin Klassrum Västerås
Tillämpningar av beteendemedicin i fysioterapi Distans Distans
Medicin
Antibiotikaresistens - prevention och strategier Distans Distans
Astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Distans Distans
Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling Distans Distans
Kardiologi: Hjärtsvikt Distans Distans
Vård och behandling vid infektionssjukdomar Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Examensarbete inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Klassrum Västerås
Omvårdnad vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Distans Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Mälardalens universitet

Mälardalens högskola
721 23 VÄSTERÅS


Recensioner

Det finns inga recensioner för Mälardalens universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön