Visa allastudier.se som: Mobil

Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp

Malmö universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Malmö
330 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Malmö

Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagda utbildning under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer. I ämnet Bild och lärande utvecklar du kunskaper inom bildpedagogik och didaktisk förmåga att arbeta med visualiseringars betydelser för elevers lärande. Ämnesstudierna i bild omfattar 90 hp. Därutöver väljer du två ämnen om vardera 45 hp eller ett ämne om 60 eller 90 hp. Väljer du att läsa 90 hp i andraämnet blir du behörig för gymnasieskolan i båda ämnena. Den senare utbildningsvarianten är på 4,5 år och 270 hp, medan de andra omfattar 240 hp eller 270 hp beroende på om du väljer en två- eller treämneskombination och läses på fyra år. Tredjeämne läses delvis som utökad studietakt.Följande ämneskombinationer är möjliga som andra-/tredjeämne med bild som förstaämne hösten 20: Biologi/Teknik (behörighetskrav Biologi 2, Kemi 1, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Fysik 1a alternativt 1b1+1b2) och Matematik 3b alternativt Matematik 3c eller BiB, KeA, MaC, NkB (kan ersättas av Fysik A)) Fysik/Teknik (behörighetskrav Fysik 2, Matematik 4, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1 + Kemi 1) eller FyB, MaD, NkB (kan ersättas av BiA+KeA)) Geografi/Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA) Religion/Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA) Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA) Religion Engelska Svenska som andraspråk Franska (behörighetskrav Franska 3 eller Franska steg 3) Spanska (behörighetskrav Spanska 3 eller Spanska steg 3) Tyska (behörighetskrav Tyska 3 eller Tyska steg 3)Kurserna i moderna språk och fysik är förlagda till Lund.Behörighetskraven för andra- respektive tredjeämne prövas vid ansökan till dessa inom utbildningens ram. Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet. Bild ges endast som förstaämne.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6c/6C) Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av...


Läs mer om Malmö universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Malmö universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön