Visa allastudier.se som: Mobil

Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott

Malmö universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Malmö
330 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Malmö

Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagda utbildning under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer. Idrott och lärande behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individ- som samhällsfokus, förenat med frågor om lärande och lärandets villkor. Ämnesstudierna i idrott omfattar 120 hp. Därutöver väljer du ett övrigt ämne som omfattar 90 hp.Följande ämnen är möjliga att välja med idrott som förstaämne hösten 20: Engelska Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA) Naturkunskap (behörighetskrav Matematik 3b alternativt Matematik 3c eller MaC) Religion Svenska som andraspråk Franska (behörighetskrav Franska 3 eller Franska steg 3) Italienska (behörighetskrav Italienska 3 eller Italienska steg 3) Spanska (behörighetskrav Spanska 3 eller Spanska steg 3) Tyska (behörighetskrav Tyska 3 eller Tyska steg 3) Kinesiska (behörighetskrav Kinesiska 3 eller Kinesiska steg 3)Kurserna i moderna språk är förlagda till Lund. Behörighetskraven för andra- respektive tredjeämne prövas vid ansökan till dessa inom utbildningens ram. Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.Du kan också välja idrott som andraämne och kombinera med ytterligare ämnenVissa ämnen ges endast som förstaämnen, men går att kombinera med idrott som andraämne. De självständiga arbetena som ingår i utbildningen (15+15 hp) skrivs i förstaämnet, vilket innebär att idrott som andraämne omfattar 90 högskolepoäng.Följande ämnen kan kombineras med idrott som andraämne hösten 20: Engelska Historia Matematik Religion Samhällskunskap SvenskaDu ansöker till förstaämnet och väljer idrott som andraämne under tiden som du går din utbildning.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b / 2c, Naturkunskap 2 alternativt Biologi 1 + Fysik 1a / 1b1 + 1b2 + Kemi 1. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, IdhA, MaB, NkB alt BiA + FyA + KeA, (Områdesbehörighet A6c/6C) Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av...


Läs mer om Malmö universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Malmö universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön