Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård

Malmö universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Malmö
60 hp
Heltid

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård

Utbildningen syftar till att utifrån ett hälsofrämjande och mångkulturellt perspektiv, utveckla fördjupade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att kunna leda, ta initiativ och vidta åtgärder som främjar psykisk hälsa och förebygger uppkomst av psykisk ohälsa utifrån individens livssituation och olika villkor, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Efter avslutad utbildning ska specialistsjuksköterskan ha sådana kunskaper som krävs för att ta initiativ till att observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdsituationer inom det psykiatriska vårdområdet. Du kan vara verksam inom ett brett fält som specialistvård, primärvård, företagshälsovård, kommunal vård- och omsorg. Oberoende var omvårdnaden utförs, är det viktigt att arbeta hälsofrämjande och oavsett patientens hälsotillstånd medverka till att patienternas resurser beaktas och tas tillvara. En annan viktigt uppgift är att arbeta nätverks- och samhällsbaserat, att samverka och samarbeta med såväl patientens naturliga nätverk som med olika insatser och vårdgrannar i samhället.

Förkunskaper

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Hitta till utbildaren

Malmö universitet