Visa allastudier.se som: Mobil

Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling

Malmö universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Malmö
90 hp
Deltid

Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta såväl självständigt som tillsammans med personal och ledning, för att erbjuda individuellt stöd och hjälp för elever i såbara situationer inom språk-, skriv-, läs- eller matematikutvecklingen eller elever med grav språkstörning. Utbildningen förbereder för att som speciallärare bedriva undervisning som avser särskilt stöd i förskola/skola i enlighet med de bestämmelser som finns i förordningen om behörighet och legitimation för förskollärare och lärare (SFS 2011:326).Som speciallärare arbetar du beroende på din tidigare utbildning och din specialisering inom speciallärarutbildningen med att:- få alla elever som har rätt till stöd att nå kunskapsmålen.- erbjuda individuellt stöd till elever i olika former av sårbara situationer,- tidigt upptäcka stödbehov och att bidra till god utredning så att skolans stödinsatser håller hög kvalitet.- vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl föräldrar som kollegor- leda pedagogiskt utvecklingsarbetet med målet att kunna möta alla barn och elever rätt till en likvärdig utbildning,- arbeta ledande med att utveckla arbetssätt gällande bedömning och betygssättningDu förväntas samarbeta med specialpedagoger, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärande miljöer.Arbetsmarknaden för speciallärare förväntas vara mycket god även på lång sikt.

Förkunskaper

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen och fördjupning om minst 22,5 hp inom ämnesområdet svenska. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Examen & Intyg

Speciallärarexamen

Hitta till utbildaren

Malmö universitet