Visa allastudier.se som: Mobil

Specialpedagogprogrammet

Malmö universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Malmö
90 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Malmö

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att erbjuda stöd till lärare och skolledare i frågor som rör barn och elever i behov av särskilt stöd och deras rättighet till en likvärdig utbildning. Fokus ligger på tre centrala områden för den specialpedagogiska yrkesrollen: identifiera möjligheter i lär- och undervisningsmiljöer, kvalificerade samtal i olika pedagogiska frågor samt att delta i och leda skolutveckling och specialpedagogiskt förändringsarbete. Din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet utvecklas inom programmet till fördjupade kunskaper och förberedelser för arbete inom olika verksamhetsområden som kräver ett kvalificerat specialpedagogiskt kunnande såsom:- barn och elevers utveckling och lärande i relation till arbets- och förhållningssätt och undervisning,- arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram utifrån ett helhetsperspektiv,- att delta i och leda kvalificerade samtal, delta i och leda specialpedagogiskt förändringsarbete samt- att delta i verksamhetens kvalitetsarbete genom uppföljning och utvärdering.Efter utbildningen kan du arbeta som specialpedagog för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och gymnasieskola eller vuxenutbildning. Du förväntas samarbeta med speciallärare, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärande miljöer. Arbetsmarknaden för specialpedagoger förväntas vara mycket god även på lång siktExamenSpecialpedagogexamen

Förkunskaper

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskola, förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Examen & Intyg

Specialpedagogexamen

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av...


Läs mer om Malmö universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Specialpedagogprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: