Visa allastudier.se som: Mobil

Flygtekniker / El- och Avioniktekniker

Nyköpings kommun - Flygteknik technical training
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Nyköping
500 yh-poäng
Heltid

Flygtekniker / El- och Avioniktekniker

Utbildningens syfte och yrkesinriktning är att de studerande efter avslutad utbildning ska ha förvärvat de kunskaper och färdigheter i flygtekniska och allmänna ämnen som enligt EASA:s måldokument krävs för grundläggande utbildning till certifierad flygtekniker (Del 66 cat B1.1 och B2).

Utbildningen uppfyller kraven enligt de europeiska luftfartsbestämmelserna (Del 66) och eleven ges efter genomförd utbildning möjlighet till utbildningsintyg enligt dessa bestämmelser för genomförd grundutbildning Del 66 cat B1.1 och B2. Ovanstående är möjligt då Flygteknik Technical Training av EASA (European Aviation Safety Agency) genom dess svenska representant Transportstyrelsen har tilldelats särskilt utbildningstillstånd (Del 147-tillstånd) för utbildningen (SE.147.0002).

Utbildningens mål är att eleven skall:
• Skaffa sig fördjupade kunskaper om luftfarttygs konstruktion, funktion och verkningssätt.
• Skaffa sig ytterligare färdigheter i service, underhålls-, reparations- och modifieringsarbeten.
• Utveckla förmågan att inhämta information genom manualer, anvisningar, beskrivningar och instruktioner.
• Utveckla förmågan att använda modern informationsteknologi.
• Utveckla förmågan till kvalitetstekniskt tänkande och handlande.
• Förvärva djupare insikt om yrkes- och arbetsförhållanden inom flygplansunderhåll och deras föränderlighet samt skaffa sig fördjupade kunskaper om arbetsplatsens miljöfrågor.
• Utveckla förmågan att iaktta och analysera sociala förhållanden på arbetsplatsen.
• Förvärva djupare insikt om säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analys och diagnostisering samt luftfartsbestämmelser och deras tillämpning.
• Utveckla sina matematiska kunskaper och inse deras betydelse i övriga ämnen.
• Förvärva djupare insikt om datateknikens användning inom det flygtekniska området.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Kurser:

Teoretiska kurser som finns på fler program

  • Engelska 6, 100p
  • Matematik 2, 100p
  • Fysik 1b1 eller 1a

/alternativ

  • Naturkunskap 1b

/ alternativ

  • Naturkunskap 1a1 tillsammans med minst 50 gymnasiepoäng i kurser inom ämnen som Teknik, El, Installation, Automation, Industriteknik samt Fordonsteknik

Hitta till utbildaren

Nyköpings kommun - Flygteknik technical training

Recensioner

Det finns inga recensioner för Flygtekniker / El- och Avioniktekniker

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: