Visa allastudier.se som: Mobil

Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska

Örebro universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Örebro
300 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2020-04-14

Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska

I programmet varvar du ämnesstudier i samhällskunskap och engelska med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.Samhällskunskap är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, engelska är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning.Inom ämnet samhällskunskap kommer du att som student delta i ett studiestödsprojekt där du arbetar med pedagogiskt stöd till barn, unga och nyanlända runt om i Örebroregionen. Det kan handla om alltifrån stöd med skolarbete och språkutveckling till idrottsträningar med nyanlända. Projektet är en del av ämneslärarutbildningen och skapar förutsättningar att möta samhällets mångfald och olika typer av lärandemiljöer, erfarenheter som är centrala för en lärare.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2. Eller: Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap B. .

Examen & Intyg

Lärarexamen, Ämneslärarexamen

Hitta till utbildaren

Örebro universitet