Visa allastudier.se som: Mobil

Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
30 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i att självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie. Kursen omfattar två delar. I den första delen ingår att formulera, avgränsa och precisera en forskningsfråga samt utifrån forskningsfrågan välja relevant metod och självständigt planera en vetenskaplig studie samt påbörja datainsamling. I del två genomförs och examineras studien. I kursen ingår också att presentera (skriftligt och muntligt) arbetet på ett vetenskapligt och språkligt korrekt sätt, muntligt försvara det egna arbetet samt opponera på annat vetenskapligt arbete. Kursen ingår i masterprogrammet i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och kan utgöra en del i masterexamen i arbetsterapi.Övrigt:4 träffar på campus Örebro.

Förkunskaper

Arbetsterapi 30 högskolepoäng på avancerad nivå där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet