Visa allastudier.se som: Mobil

BMLV, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

BMLV, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II

Kursen vänder sig till dig med intresse för datortomografi och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att utveckla fördjupande kunskaper om och förståelse för teknik, fysik och metodik samt hur dessa områden påverkar den diagnostiska bilden i samband med datortomografiundersökningar. Du skaffar dig förmåga till fördjupad integreringen mellan teori och praktik vid verksamhetsanpassade reflekterande moment och seminarier och att kunna analysera och kvalitetssäkra protokoll. Vi diskuterar även bildframställning med dess möjligheter, felkällor inom området samt patient- och undersökningsförberedelser. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. I kursen ingår även skriftlig framställning i form av en uppsats som också ska presenteras muntligt.Övrigt:Viss undervisning kan ske på engelska.

Förkunskaper

Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt röntgensjuksköterskeexamen, biomedicinsk analytikerexamen, sjukhusfysikerexamen eller läkarexamen samt Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik, 7,5 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.