Visa allastudier.se som: Mobil

Datateknik, avancerad nivå, Avancerad artificiell intelligens

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid

Datateknik, avancerad nivå, Avancerad artificiell intelligens

I den här kursen förklaras och diskuteras centrala begrepp inom artificiell intelligens på avancerad nivå. Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om tekniker inom artificiell intelligens. Kursen innehåller bland annat problemlösning genom sökning, heuristiker, lokala sökmetoder, Boolesk satisfierbarhet, samt temporala och spatiala slutledningsmetoder.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde och 15 högskolepoäng i matematik (analys och algebra). Alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng i matematik (analys och algebra) samt 15 högskolepoäng i datateknik/datavetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet