Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Örebro

Ekologi

Inom ekologi studerar vi hur människor, organismer, populationer och ekosystem samverkar för att tillsammans bilda en fungerande livsmiljö. Detta för att ge en förståelse för och kunskap om hur vi kan lösa flera av vår tids stora utmaningar, såsom klimatförändringar, minskande biologisk mångfald och ökad efterfrågan på mat. Kursen kommer att illustrera hur ekologer studerar växt- och djurarter i förhållande till varandra och undersöker hur yttre faktorer, som exempelvis mänsklig aktivitet, kan påverka naturliga processer. Ett exempel är ekologiska konsekvenser av människans nyttjande av biologiska naturresurser. Ekologikursen handlar också om hur naturen hänger ihop och innefattar studier om allt levande som växter, djur, populationer och deras samhällen och andra faktorer som klimat, cirkulation och lagring av ämnen. Effekter på bevarande, livsmiljöhantering och restaurering kommer också att diskuteras inom kursen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet