Visa allastudier.se som: Mobil

EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå

I denna kurs ligger fokus på EU:s nya fördrag, vilket trädde i kraft sommaren 2009. Fördragstexten aktualiserar ett flertal konstitutionella frågor, såsom skyddet för grundläggande fri- och rättigheter, lojalitets- eller solidaritetsprincipen för medlemsstaterna, subsidiaritetsprincipen, EU-rättens företräde framför nationell rätt samt så kallad flexibel integration, vilka alla kommer att studeras ingående.

Förkunskaper

180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i statskunskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå inom Juristprogrammet. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet