Visa allastudier.se som: Mobil

Filmprogrammet

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2020-04-14

Filmprogrammet

Filmprogrammet är en humanistisk utbildning som kombinerar vetenskapliga studier om film med praktiska kurser i videoproduktion. En humanistisk, teoretisk utbildning är ett ökande krav för jobb inom informations- och kultursektorerna. Filmvetenskaplig teori är dessutom central för förståelsen av ett samhälle där den rörliga bilden alltmer används i medier, av företag, organisationer och myndigheter. Arbeten inom dessa sektorer kräver praktiska kunskaper i videoproduktion såväl som gedigen kunskap i filmhistoria och filmens mångsidiga estetik.Under utbildningen ser du film, läser om film, analyserar, skriver och diskuterar. Du utforskar filmteori och den rörliga bildens historia såväl som samtida populärfilm. Ett år är särskilt vigt åt att studera videoproduktion. Då får du göra fiktionsfilm i kortare format. Med fokus på storytelling och visuell kommunikation lär du dig även att göra informationsfilm, reklamfilm och beställningsfilm. Det sker i ett nära samarbete med ett företag i branschen. På Filmprogrammet ingår övning i teknisk-estetiska färdigheter men du tränas framförallt i att utveckla och värdera det som kallas ”content”. Du kan fördjupa dina arbetsnära kunskaper genom att välja praktik den sista terminen. Alternativt kan du dela upp terminen mellan praktik och en kurs där teori och praktik sammanförs i arbetet med videografiska filmessäer. En annan möjlighet är att studera utomlands eller att välja en kurs i ett annat ämne.Efter tre års utbildning får du en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Du har kunskaper i filmens teori, estetik, historia och samhällsfunktioner, samt villkoren för visuell kommunikation. Du har även kunskaper i filmproduktion och kan skapa film på beställning.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Hitta till utbildaren

Örebro universitet