Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsbeskattning, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid

Företagsbeskattning, avancerad nivå

Kursen i företagsbeskattning behandlar inkomstskatt, moms och socialavgifter. Kursens tyngdpunkt ligger på centrala företagsbeskattningsfrågor som periodisering, omstruktureringar, fåmansföretagsbeskattning och koncernbeskattning. I kursen ingår internationell företagsbeskattning och EU-skatterätt. Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna kunna ta sig an skatterättsliga problem inom hela det företagsskatterättsliga området. Övrigt:Kursen vänder sig till studerande på ett juristprogram.

Förkunskaper

180 hp på grundnivå varav 90 hp med successiv fördjupning i rättsvetenskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 hp ingår. Alternativt 180 hp på grundnivå varav 90 hp med successiv fördjupning i företagsekonomi eller nationalekonomi, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 hp ingår samt 30 hp i rättsvetenskap. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet