Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Affärsförnyelse och tillväxt, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Företagsekonomi, Affärsförnyelse och tillväxt, avancerad nivå

Dagens och morgondagens företag ställs inför flera utmaningar för att lyckas på marknaden. Till dessa hör att skapa ett överlägset kundvärde och utveckla en god förmåga att ta till vara på sina resurser samt att vara flexibel och proaktiv i sitt agerande. I att lyckas finns också tanken om tillväxt. Hur företag kan hantera dessa utmaningar genom marknadsstrategier för tillväxt, innovation och entreprenöriella aktiviteter är i fokus i denna kurs. I kursen ges både en fördjupad teoretisk förståelse och en förståelse för hur man praktiskt arbetar med affärsförnyelse och tillväxt i företag.Kursens kunskaper är viktiga för dig som framtida beslutsfattare i näringslivet oavsett vilket område du kommer att arbeta inom.Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Förkunskaper

Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet