Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid

Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå

Kursen behandlar ämnet finansiering ur ett företagsperspektiv. Under kursen presenteras olika teorier och modeller, vilka studenten har möjlighet att tillämpa i övningar. Områden som behandlas är risk och avkastning, investeringar och kapitalbudgetering, effektiva marknader, portföljteori, CAPM, företagets kapitalstruktur och utdelningspolicy och beslut under risk och osäkerhet.ÖvrigtKursen överlappar med Företagsekonomi C, Finansiering I, 7.5 högskolepoäng, och dessa två kurser kan ej användas tillsammans i en examen.

Förkunskaper

Företagsekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, Grundläggande statistik 15 högskolepoäng samt 7,5 högskolepoäng regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik och Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet