Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå

Kursen behandlar modeller för räntor och terminsstruktur, prissättningen av terminer och swapkontrakt, numeriska modeller för optionsprissättning, stokastisk differentialkalkyl, härledning av formler för optionsprissättning och generella optionskontrakt. Kursen analyserar även implikationer av derivat för riskhantering, kapitalbudgetering, kompensation av företagsledning och kapitalkostnad. Övrigt:Kursen överlappar med Företagsekonomi, avancerad nivå, Lånemarknader och derivat, 7,5 högskolepoäng.

Förkunskaper

Sammanlagt 9 hp från Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå, 7,5 hp och Företagsekonomi , Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå, 7,5 hp. Dessutom krävs Grundläggande statistik, 15 hp och 7,5 hp i regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik. Samt Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet