Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, fortsättningskurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro

Företagsekonomi, fortsättningskurs

Denna kurs bygger vidare och fördjupar de kunskaper du fick i den första grundkursen och består av fyra delkurser. Den första delkursen, Teori och modellering, ger dig en verktygslåda inför kommande arbete med utredningar, en förståelse för hur du ska kunna tolka forskning och en grund inför kommande uppsatser. I den andra delkursen, Organisation, lär du dig hur vi historiskt har sett på organisationer och relaterar detta till hur olika perspektiv påverkar hur vi idag ser på och hanterar organisationer. Här får ett etiskt perspektiv en betydande roll. I delkursen Finansiell planering får du förståelse för hur externa lönsamhetskrav slår igenom i olika planerings- och analysmodeller som används i den interna planeringen. I den sista delkursen, om Marknadsföring, får du inblick i produktutvecklingsprocessen, från att ta fram en idé till lansering av produkten.

Förkunskaper

15 högskolepoäng från Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng eller 15 högskolepoäng från Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet