Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro

Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs

Dagens företagande förutsätter i stor utsträckning kunskap om internationella utbyten och relationer. Kursen Internationell marknadsföring behandlar därför kulturella aspekter, strategiska satsningar samt ledning och styrning av internationella verksamheter. I kursen diskuteras central forskning inom fältet och du övas på att omsätta teorier i praktik genom att arbeta med aktuella företagsrelaterade problemställningar. Kursens kunskaper är viktiga för dig som framtida beslutsfattare i näringslivet oavsett vilket område du kommer att arbeta inom.Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Förkunskaper

Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet