Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Kultur och ledarskap i internationellt företagande

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Företagsekonomi, Kultur och ledarskap i internationellt företagande

Kursen förbereder dig för framtida möten med företag som arbetar i en internationell miljö. Kursen tar ett perspektiv som fokuserar på kulturella och etiska aspekter av internationellt företagande. Utifrån detta perspektiv så studeras begrepp, teorier och modeller som rör internationell affärsverksamhet.

Förkunskaper

15 högskolepoäng från Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng eller från Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet