Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs

I denna kurs ligger tyngdpunkten på hur tjänster och integrerade helhetslösningar kan öka industriföretags långsiktiga konkurrenskraft. Kursen tar upp värdeskapande utifrån en tjänstelogik och jämför detta med en traditionell produktlogik. Tjänsteinnovation och tjänstebaserade affärsmodeller är två andra nyckelbegrepp och koncept i kursen. Utöver detta vidgar kursen perspektiven kring hållbarhet kopplat till tjänstelogik.Övrigt: Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Förkunskaper

Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och godkända resultat om minst 15 högskolepoäng från Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet