Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs

Kursen förbereder för kommande möten med olika typer av organisationer och ledarskap. Arbetslivet är i allt väsentligt organiserat genom olika organisationer. Organisationer kan ledas, fungera och agera på många olika sätt. I organisationer av idag är förändring och anpassning, inte minst till vår samtids globaliserade värld, nödvändigt för att överleva. Kursen är till för att öka kunskapen om olika sätt att leda, organisera och förändra verksamheter samt för att öka förståelsen av globaliseringens konsekvenser för ledning och organisering. Arbetssättet i kursen tränar och utvecklar förmågan att analysera och reflektera över de ledarskaps- och organisationsproblem som uppstår i praktikens värld.Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Förkunskaper

Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och godkända resultat om minst 15 högskolepoäng från Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet