Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Marknadsföring av sport och event

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Företagsekonomi, Marknadsföring av sport och event

Hur marknadsförs utövare, föreningar och evenemang? Kursen handlar i synnerhet om marknadsföring i sportens värld, men diskuterar även i bredare mening marknadsföring av evenemang och profilerade individer eller sammanslutningar utanför idrotten - på såväl amatör- som professionell nivå. Sport- och evenemangsindustrin har växt kraftigt de senaste decennierna och blivit betydelsefulla segment i västerländska ekonomier. Idag är många olika slags företag involverade i dessa - exempelvis eventföretag, agenturer, PR-bolag, "Idrotts-AB" och sponsorbolag. Kursen behandlar segmentering, målgruppsanpassning och riktad kommunikation till olika intressenter i sport- och evenemangsindustrierna. Strategier för att bygga upp starka varumärken via relevanta marknadsföringskanaler behandlas också, liksom vad sponsring är och hur det kan användas för att ge ömsesidig vinning för både sponsorn och laget, individen eller evenemanget som sponsras.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet