Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå

Kursen består av ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng. Detta arbete omfattar tillämpning av ekonomisk teori på ett problem inom området finans. Uppsatsarbetet inkluderar som regel också empirisk analys, studenterna rekommenderas därför att före uppsatsarbetet ha läst minst en termin statistik. Övrigt: Uppsatsen kan skrivas på svenska eller engelska. Övrigt: Kursen överlappar med Företagsekonomi, avancerad nivå, Uppsats

Förkunskaper

Företagsekonomi på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår och Företagsekonomi, avancerad nivå, Asset Pricing and Management 7,5 hp. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet