Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro

Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs

Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom företagsekonomi som skrivs i en mindre grupp.Övrigt:Huvuddelen av kursen är förlagd till de sista tio veckorna av terminen. Kursen inleds dock med en introducerande föreläsning första veckan på terminen och ett par seminarier under de första tio veckorna.Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Förkunskaper

Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet