Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Varumärkesstrategi

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Företagsekonomi, Varumärkesstrategi

Behovet och betydelsen av varumärkesstrategi och affärsutveckling genom varumärket för stärkt konkurrenskraft hos företag, diskuteras idag mot bakgrund av drivkrafter i den omkringliggande världen som teknikutveckling och den alltmer uppmärksammade hållbarhetsaspekten. Att anpassa och förnya en verksamhet och dess varumärke behöver dock inte vara ett resultat av en reaktion på händelser i omvärlden utan också ett resultat av företags proaktiva agerande. Drivkraften till affärsutveckling, förnyelse och arbete med varumärket handlar om att utveckla nya värdeerbjudanden såväl som nya interna och externa processer samt relationer till kringliggande aktörer. Mot denna bakgrund är kursens syfte att problematisera sättet att arbeta med marknadskommunikation, hur man bygger upp och formar en strategi för ett varumärke samt att leda och affärsutveckla genom varumärken i främst företag utifrån olika teoretiska perspektiv och härigenom bidra till förståelse och förmåga att i praktiken arbeta med dessa problemområden.

Förkunskaper

15 högskolepoäng från Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng eller Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet