Visa allastudier.se som: Mobil

Genusvetenskap, grundkurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Genusvetenskap, grundkurs

Kursen ger grundläggande kunskap om centrala genusvetenskapliga begrepp och perspektiv. Fokus är på feministisk teori, samt på tre nyckelområden: arbete och arbetsliv, sexualitet, och politik. Inledningsvis behandlas feministiska idétraditioner, inklusive kritisk mansforskning. Kursen behandlar nutida arbetslivets villkor: människors tillgång till den transnationella arbetsmarknaden, organisering av arbetet, och fördelning av hem- och annat oavlönat arbete ur ett genusperspektiv. Vi studerar hur sexualiteten formas av könade och intersektionella maktrelationer, och hur dessa ofta underordnar kvinnor och normaliserar vissa sexuella praktiker och identiteter medan andra ses som avvikande. Avslutningsvis behandlas politikens domän och feministisk kritik av densamma, som vidgat synen på vad som förstås som politik. Här diskuteras jämställdhetspolitiken och dess framväxt, könsmärkningen av olika policyområden, politisk representation, samt kvinnors organisering. Utbildningens mål är att stimulera studentens förmåga att självständigt och kritiskt söka och granska genusvetenskapliga texter samt utifrån dessa formulera sig och argumentera i tal och skrift.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Örebro universitet

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön