Visa allastudier.se som: Mobil

Hälsa, miljö och hållbar utveckling

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Hälsa, miljö och hållbar utveckling

Kursen behandlar hälso- och miljöfrågor ur ett tvärvetenskapligt hållbarhetsperspektiv. Sambandet mellan människors hälsa och globala miljöfrågor studeras inledningsvis utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsperspektiv.Frågeställningar som behandlas är uppkomst och orsaker till dagens miljöproblem, påverkan på natursystemens funktion och de planetära gränserna, samt hur ett strategiskt hållbarhetsmålsarbete kan leda utvecklingen framåt till ett mer hållbart och kemikaliesäkert samhälle.Vidare undersöks människans exponering för miljögifter och andra yttre påverkansfaktorer och effekter på människans hälsa, samt metabolomik och exposomstudier.Avslutningsvis behandlas nationella och internationella överenskommelser rörande miljöföroreningar vilka syftar till att reglera miljöfarliga ämnen för att på så sätt skydda människa och miljö. Kursen kopplar samman nationell och internationell kemikaliereglering med effekter på miljö och människors hälsa, med utgångspunkt i strategiska planer och mål för hållbar utveckling.

Förkunskaper

90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom ett naturvetenskapligt huvudområde med 60 högskolepoäng inom huvudområdet kemi, biologi eller miljövetenskap. Alternativt högskoleingenjörsexamen inom kemiteknik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Örebro universitet

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön