Visa allastudier.se som: Mobil

Historia: Fakta, fiktion och faktion förr och nu

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2022 - Distans

Historia: Fakta, fiktion och faktion förr och nu

Vi omges idag av böcker, filmer och TV-produktioner som säga vara baserade på en sann historia eller röra sig i gränslandet mellan fakta och fiktion. Inom journalistiken talas ofta om fake news. Det skapar lätt förvirring och osäkerhet. Hur ska vi skilja på olika genrer och se på deras anspråk att förmedla en sann historia? Och vad är en sann historia? Kan vi lita på dokumentärfilmer? Hur mycket ska vi låta romaner och spelfilmer forma vår bild av historien och samtiden? Går det att dra en tydlig skiljelinje mellan fakta och fiktion och är begreppen alls relevanta? Frågorna är centrala i samtidsdebatten och handlar också om vem som har makten över den historia och verklighetsbild som förmedlas.Ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, där historia och litteraturvetenskap samarbetar, aktualiserar kursen en rad frågor av det här slaget. Vi diskuterar hur sakprosa förhåller sig till skönlitteratur och dokumentär till spelfilm liksom hur olika konstarter och medier relaterar till varandra. Olika teorier om berättande och fiktion granskas och sätts i spel i analyser av enskilda texter, filmer och TV-produktioner. Det blir naturligt att diskutera berättelsen som förståelseform, hur den skapar mening och hur, och med vilka syften, historien brukas i en aktuell kontext. En annan fråga som uppmärksammas är vilka etiska överväganden som spänningen mellan fakta och fiktion kan ge upphov till.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Historia: Fakta, fiktion och faktion förr och nu

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön