Visa allastudier.se som: Mobil

Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i att formulera, avgränsa och precisera en forskningsfråga samt utifrån forskningsfrågan välja relevant metod och självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie. I kursen ingår att presentera (skriftligt och muntligt) ditt arbete på ett vetenskapligt och språkligt korrekt sätt, muntligt försvara det egna arbetet samt opponera på annat vetenskapligt arbete. Kursen ingår i masterprogrammet i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och kan utgöra en del i magisterexamen i hörselvetenskap.Övrigt:4 träffar på campus Örebro.

Förkunskaper

Hörselvetenskap 15 högskolepoäng på avancerad nivå där 7,5 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet