Visa allastudier.se som: Mobil

Idrott med inriktning fysiologi och medicin

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2020-01-14

Idrott med inriktning fysiologi och medicin

Masterprogrammet ger möjlighet att förvärva en solid vetenskaplig grund inom idrottsfysiologi och medicin.I masterprogrammet i idrott med inriktning mot fysiologi och medicin skaffar du dig fördjupade kunskaper inom arbetsfysiologi, muskelfysiologi, fysiologiska och biokemiska mätmetoder. Under utbildningen förvärvas de teoretiska och praktiska verktyg som krävs för att bedriva forskning om kroppens anpassning till fysisk aktivitet.Utbildningen bedrivs i nära anslutning till den idrottsfysiologiska forskning som bedrivs vid enheten för idrott, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.Studierna är utformade för att stimulera det kritiska reflekterandet, förmågan att söka och värdera information, förmågan att självständigt följa kunskapsutvecklingen, förmågan att genomföra vetenskapliga studier samt förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena idrott, sjukgymnastik, medicin eller biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Hitta till utbildaren

Örebro universitet