Visa allastudier.se som: Mobil

Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid

Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskurs

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om databaser, både genom databasteorier och genom praktisk användning. Databashanteraren som används under kursen är SQL Server. De moment som ingår i kursen är bland annat t-SQL, lagrade procedurer, funktioner, triggers, säkerhet och script.Övrigt:Undervisning kan ske på engelska.

Förkunskaper

Godkända resultat om minst 21 högskolepoäng från Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng som ska innehålla introduktion till systemutveckling och datalogi, datamodellering och databassystem samt objektorienterad programmering och problemlösning.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet