Visa allastudier.se som: Mobil

Informatik, Kvalitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid

Informatik, Kvalitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå

I kursen ges en introduktion till kvalitativa forskningsstrategier inom informatikforskning, inklusive strategiernas egenskaper, steg och begränsningar. Kursen syftar också till att utveckla studentens möjligheter att välja och skräddarsy datainsamlingstekniker utifrån ett forskningsproblem och vald forskningsstrategi, samt hur man analyserar data och drar slutsatser från studien. Under kursen behandlas även frågor om forskningsetiska och god forskningssed.

Förkunskaper

Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå.Dessutom krävs 15 hp i informationssäkerhet som motsvarar 15 hp på första terminen i Masterprogram i Informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet dvs 15 hp sammanlagt från kurserna Informatik, Introduktion till informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N) samt Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet