Visa allastudier.se som: Mobil

Informatik, Webbsystem med .NET, fortsättningskurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid

Informatik, Webbsystem med .NET, fortsättningskurs

Kursen syftar till att ge kunskaper om utveckling av informationssystem för distribution via Internet och intranät. För utveckling av informationssystem används plattformen .NET med programmeringsspråket C#. Under kursen bedrivs en projektuppgift som skall resultera i ett webbsystem.Övrigt:Det rekommenderas starkt att du har goda kunskaper inom områdena C#, SQL Server och Klientprogrammering, för att kunna tillgodogöra dig denna kurs. Undervisning kan ske på engelska.

Förkunskaper

Godkända resultat om minst 21 högskolepoäng från Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng som ska innehålla introduktion till systemutveckling och datalogi, datamodellering och databassystem samt objektorienterad programmering och problemlösning.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet