Visa allastudier.se som: Mobil

Innovation och entreprenörskap i biologi

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Innovation och entreprenörskap i biologi

Kursen har fokus på affärsutveckling. Kursen ger en introduktion till hur ett företag fungerar och de olika nyckelkomponenterna i en affärsplattform. Kursen tar även upp olika aspekter av innovationsprocessen. Vikten av experimentell design för att stärka den vetenskapliga grunden till en innovation kommer även att introduceras under kursen.

Förkunskaper

Introduktion till biologi och professionell utveckling, 7,5 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet