Visa allastudier.se som: Mobil

Jämställdhet och den nordiska välfärdsstaten

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Jämställdhet och den nordiska välfärdsstaten

Kursen ger en orientering om den nordiska välfärdsstatens och jämställdhetspolitikens utveckling från 1960-talet och framåt. På vilket sätt har den svenska jämställdhetspolitiken förändrat människors liv? På vilket sätt har den påverkat relationerna mellan könen? Kursen problematiserar jämställdhet och undersöker fyra domäner: ekonomi, politik, familj och våld. Under kursen görs jämförelser med andra länder och särskild uppmärksamhet ägnas den nordiska kvinno- och genusforskningen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet