Visa allastudier.se som: Mobil

Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid

Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå

Kursen ger fördjupade kunskaper i avtals- och kontraktsrätt. Kursen behandlar allmän avtalsrätt såsom regler och principer för slutande av avtal, avtals ogiltighet och fastställande av avtalsinnehåll. Tyngdpunkten i kursen ligger dock på den speciella avtalsrätten. Därvid behandlas bland annat köprätt, entreprenadrätt, tjänsteavtal, arbetsrättsliga avtal, uppdragsavtal, transportavtal, hyresavtal och immaterialrättsliga avtal. Vidare behandlas regler kring offentlig upphandling. EU-rättsliga aspekter beaktas i kursen. Kursen behandlar också internationell avtalsrätt samt översiktligt amerikansk och brittisk avtalsrätt.Övrigt:Kursen vänder sig till studerande på ett juristprogram.

Förkunskaper

Avklarad grundnivå, 180 högskolepoäng på Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet