Visa allastudier.se som: Mobil

Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete

Kursen syftar till att ge studenter fördjupade kunskaper i att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en uppsats där studenter praktiskt tränas i och får erfara forskningsprocessen. Kursen är relevant för den som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och praktiska förmågor att självständigt kunna svara på vetenskapliga frågeställningar. Kursen är forskningsförberedande men även relevant för den som i sitt yrke behöver fördjupade kunskaper och förmågor att identifiera och formulera frågeställningar samt planera och undersöka dessa med lämpliga metoder.

Förkunskaper

15 hp på avancerad nivå där 10 hp vetenskaplig metod ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/ Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet