Visa allastudier.se som: Mobil

Mångfald i klassrummet

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Mångfald i klassrummet

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om fenomenet mångfald inom skola och undervisning. Det innebär bland annat att du analyserar och problematiserar strategier för, och konsekvenser av, mångfald i klassrummet. En återkommande fråga under kursens gång gäller hur interkulturalitet formas i mötet mellan interkulturella samhällen och skola. Akademiska texter och skönlitteratur används som verktyg för kritisk reflektion.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet