Visa allastudier.se som: Mobil

Människor och maskiner

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid

Människor och maskiner

Förhållandet mellan människa och maskin genomsyrar hela den moderna historien och har under århundraden präglats av förväntningar, förhoppningar, rädslor och frågor om hur man kan betrakta den mänskliga naturen. Den här kursen ställer frågor om relationen mellan människa och maskin utifrån kulturhistoriska, idéhistoriska och teknikfilosofiska perspektiv. Kursen syftar till att förstå de historiska och intellektuella rötterna till människans nuvarande symbios med digitala maskiner och att följa utvecklingen mot det vi kallar den fjärde industriella revolutionen- det vill säga samtidens cyber-fysiska system. Kursen tar avstamp i sjutton- och artonhundratalets fascination för automaten och tanken att människokroppen är en maskin. Vi kommer att titta på den första industriella revolutionen och dess förlopp under artonhundratalet med fokus på mekaniska maskiner såsom vävstolar. Kursen kommer vidare att ge perspektiv på den andra industriella revolutionen karaktäriserad av massproduktion, rationalisering och fordism. I den här tekniska utvecklingen spelar bilen en symbolisk roll. Vi kommer slutligen att lägga fokus på datorn och representationer av datorer.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet