Visa allastudier.se som: Mobil

Masterkurs i socialt arbete med examensarbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid

Masterkurs i socialt arbete med examensarbete

I denna kurs fördjupas den studerandes kunskaper inom ett valt fördjupningsområde i socialt arbete genom ett självständig vetenskapligt arbete som presenteras i en uppsats. Ämnesområdets avgränsning bestäms i samråd med handledaren.

Förkunskaper

180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår samt ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng i socialt arbete på avancerad nivå (A1E). Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet