Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2020-01-14

Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan

Masterprogrammet i musikvetenskap riktar sig till dig med en kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap. Vårt fokus här vid Örebro Universitet är samhällsrelevanta frågor om vad människor gör med musik och vad musiken gör med människor. Under programmets gång ska du som student lära dig om ämnen som rör (bland annat): debatt kring människors ’medfödda’ musikalitet, teknologiernas inverkan på våra estetiska erfarenheter av musik och musikens förhållande till olika politiska rörelser.Programmet är tänkt som en förberedelse till forskarutbildning men ger även kunskaper som kan användas i en mängd olika yrken med musikanknytning. Det unika med vårt program är att under programmets andra år väljer du kurser med specialiserad inriktning som passar ditt forskningsintresse.Programmet går på helfart under två år. År 1 ger en djupgående introduktion till centrala teman och debatt inom musikforskning utifrån olika perspektiv. Som student ska du också lära dig om olika metoder för att forska om musik och tillämpning via ett självständigt arbete på magisternivå.År 2 är inriktad mot samhällsvetenskapliga och kulturteoriska perspektiv om musik och estetik. Under året får du välja mellan olika specialiserade inriktningar inför det självständiga arbetet på masternivå.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Hitta till utbildaren

Örebro universitet