Visa allastudier.se som: Mobil

Medicin, avancerad nivå, Examensarbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
45 hp
Heltid

Medicin, avancerad nivå, Examensarbete

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicinsk vetenskap och som vill fördjupa dig inom aktuell forskning och utveckling inom området för bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om och förståelse för forskningsprocessen. I kursen ingår planering och genomförande av ett forskningsprojekt samt en skriftlig framställning i form av en uppsats eller ett manuskript för en vetenskaplig tidskrift. I kursen ingår även att systematiskt reflektera och värdera nya fakta inom det bild- och funktionsmedicinska området. För genomförande av forskningsprojektet krävs att kontakt med en handledare tagits i god tid innan kursstart.

Förkunskaper

Kandidatexamen i arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen, sjukhusfysikerexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet